Visualisation of Scenographic Project 3

Subject is not scheduled Not scheduled

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
203VSMA3 ZK 3 3 hours (45 min) of instruction per week, 48 to 63 hours of self-study English winter

Subject guarantor

Name of lecturer(s)

Learning outcomes of the course unit

Předmět má za cíl zlepšit studentovu sebeprezentaci a vizualizace scénografických projektů pro divadlo, film, ale např. i výstavnictví.

Výstup z předmětu je porfolio či webová prezentace studenta, která obsahuje školní i mimoškolní projekty.

Mode of study

Průběh výuky spočívá v individuálních konzultacích prezentace konkrétních projektů, které obsahuje portfolio či webová prezentace.

Prerequisites and co-requisites

Course contents

Předmět je výrazně individualizovaný na základě konkrétních scénografických projektů a zvolené specializaci (divadelní scénografie, filmová scénografie, kostým a maska).

Předmět má za cíl zlepšit studentovu sebeprezentaci a vizualizace scénografických projektů pro divadlo, film, ale např. i výstavnictví.

Recommended or required reading

BERAN, Vladimír a kol. Aktualizovaný typografický manuál. Rev. 6. vyd. Praha: Kafka design, 2012. ca 160 s. v různém stránkování. ISBN 978-80-260-7606-3.

manuály a tutoriály k příslušným software

Manuály výše uvedených gr. programů a techniky, odborné fotografické publikace.

Assessment methods and criteria

Termín zkoušky je shodný s termínem klauzur, kde student předloží prezentaci svých prací v tištěné podobě (portfolio) nebo webovou prezentaci. Výslednou práci v elektronické podobě student nasdílí nejpozději do 3 dnů po klauzurách lektorům. Hodnotí komise všech zúčastněných lektorů. Feedback probíhá individuálně po předchozí dohodě.

Note

Minimální účast na výuce 70%!!!!!

Further information

No schedule has been prepared for this course

The subject is a part of the following study plans