Principle of Film Light Design

Subject is not scheduled Not scheduled

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
203ZFSA1 Z 2 20 hours (45 min) of instruction per semester, 35 to 45 hours of self-study English winter

Subject guarantor

Name of lecturer(s)

Learning outcomes of the course unit

Pedagog na začátku semestru zadává nejen téma práce, ale stanovuje i minimální rozsah, s tím, že teprve při splnění tohoto minima bude projekt vůbec hodnocen.

Student prezentuje svoji práci hodnotící komisi během semestrálních klauzur. Seznámí pedagogy s obsahem svého projektu a pak v detailech popíše jednotlivé výtvarné návrhy, vysvětlí navrhované technické řešení a odpovídá na dotazy členů komise. Po ukončení klauzur, vytvoří student ze své práce digitální kopii ideálně v souboru .pdf, kterou odevzdá k archivaci.

Mode of study

Student se zabývá světelným plánem dekorace a vytváří jednoduchý půdorys rozmístění jednotlivých klíčových světelných zdrojů. Prezentace je koncipována tak, aby co nejlépe dokázala komunikovat s ostatními členy filmového štábu od kreativních až po zcela technické profese

Prerequisites and co-requisites

Course contents

Posluchač se seznamuje se základy filmového svícení. V tomto předmětu navazuje na svoji semestrální práci a interiérovou dekoraci, kterou řeší jako stavbu v ateliéru. Tuto dekoraci konzultuje s pedagogem z hlediska nasvícení a rozmístění světelných zdrojů. Student se zabývá světelným plánem dekorace a vytváří jednoduchý půdorys rozmístění jednotlivých klíčových světelných zdrojů. Prezentace je koncipována tak, aby co nejlépe dokázala komunikovat s ostatními členy filmového štábu od kreativních až po zcela technické profese.

Recommended or required reading

Literatura:

ACKLAND-SNOW, Terry. LAYBOURN, Wendy. The Art of Illusion, Production design for Film and Television. Ramsbury: The Crowood Press, 2018. ISBN 978-1785003431.

BARAN, Ludvík. Zázraky filmového obrazu. Praha: Panorama, 1989. ISBN 80-7038-036-5.

SVATOŇOVÁ, Kateřina. Mezi-obrazy: mediální praktiky kameramana Jaroslava Kučery = In between images: cinematographer Jaroslav Kučera's media practices. Překlad Jana Kadrevis. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2016. ISBN 978-80-7004-174-1.

Assessment methods and criteria

Student prezentuje svoji práci hodnotící komisi během semestrálních klauzur. Seznámí pedagogy s obsahem svého projektu a pak v detailech popíše jednotlivé výtvarné návrhy, vysvětlí navrhované technické řešení a odpovídá na dotazy členů komise. Po ukončení klauzur, vytvoří student ze své práce digitální kopii ideálně v souboru .pdf, kterou odevzdá k archivaci.

Further information

No schedule has been prepared for this course

The subject is a part of the following study plans