Theatre Workshop 1

Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
205DDL1 Z 1 48S Czech winter and summer

Subject guarantor

Radek MARUŠÁK, Jana SMRČKOVÁ

Name of lecturer(s)

Radek MARUŠÁK, Jana SMRČKOVÁ

Learning outcomes of the course unit

The aim is to create conditions for students, who have a greater interest in theatre practice, to acquire further personal experience in theatre ensemble creations, focused primarily on authorial theatre.

Mode of study

Aggregate work, one's creativity, discussion, text analyses.

Prerequisites and co-requisites

Required is a personal interest in theatre and desire to experiment in the field of theatre.

Course contents

An elective course providing students with experience in one's own theatre creation. This course is conceived of as a student ensemble practical. The main purpose is to penetrate into the proces of the genesis of original theatre. According to the interests of the students, the work may be oriented to drama theatre or object, mask or puppet theatre.

Recommended or required reading

BOGATYRJOV, Pjotr Grigorjevič. Lidové divadlo české a slovenské. Praha: Fr. Borový a Národopisná společnost českoslovanská, 1940. 314 s.

---. Souvislosti tvorby: cesty k struktuře lidové kultury a divadla. Přel. Jaroslav Kolár. Praha: Odeon, 1971. 2010 s.

BRECHT, Bertolt. Myšlenky. Přel. Ludvík Kundera a Marta Staňková. Praha: ČS, 1958. 168 s. Otázky a názory, sv. 7.

BROCKETT, Oscar G. Dějiny divadla. Přel. Milan Lukeš a Zdena Benešová. Praha: Nakladatelství Lidové noviny; Praha: Divadelní ústav, 1999. 948 s. Přel. z: History of the Theatre. ISBN 80-7008-096-5 (Divadelní ústav). 80-7106-364-9 (Lidové noviny).

CÍSAŘ, Jan; ŠTĚPÁNEK, František. Základy činoherní režie. Praha: ÚKVČ; Hradec Králové: KKS, 1984. 138 s., 34 s. fot. příl. Knihovnička amatérského divadla, sv. 7

CRAIG, Edward Gordon. O divadelním umění. Přel. Milan Lukeš. Praha: Divadelní ústav, 2006. 208 s. Ed. Světové divadlo. Přel. z: On the Art of the Theatre. ISBN 80-7008-204-1.

ČERNÝ, František (ed.). Dějiny českého divadla I, II, III, IV. Praha: Academia, 1968, 1969, 1977, 1983. 428, 432, 660, 708 s.

DVOŘÁK, Jan V. Herectví s loutkou. Praha: IPOS, 1997. 88 s. 80-7068-069-5.

EJZENŠTEJN, Sergej Michajlovič. O stavbě uměleckého díla. Přel. Jiří Taufer a Lubomír Linhart. Praha: Československý spisovatel, 1963. 124 s.

FREJKA, Jiří. Divadlo je vesmír. Praha: Divadelní ústav, 2004. 736 s. ISBN 80-7008-163-5.

---. Režie jako projev průbojného ducha: Výbor z teoretických studií a statí. Praha: Divadelní ústav, 1980. České divadlo, č. 3. 168 s.

JURKOWSKI, Henryk. Magie loutky. Skici z teorie loutkového divadla. Přel. Jana Pilátová, Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1997. 288 s. Přel. z: Szkice z teorii teatru lalek. ISBN 80-902482-0-9.

KOLÁR, Erik. 1980. 2 vydání. 100 +1 kapitola o režii loutkových her. Praha:SKKS.

KRATOCHVÍL, Karel. Ze světa komedie dell´arte. 2., přeprac. vyd. Praha: Panorama, 1987. 592 s.

PALARČÍKOVÁ, Alena. Tygr v oku aneb O tvorbě inscenace s dětmi a mládeží. Praha: STD; Společnost Amatérské divadlo a svět, 2001. 144 s. ISBN 80-901660-5-9.

PAVIS, Patrice. Divadelní slovník: slovník divadelních pojmů. Přel. Daniela Jobertová. Praha: Divadelní ústav, 2003. s. 496. Přel. z: Dictionnaire du Théâtre. ISBN 80-7008-157-0.

POKORNÝ, Jaroslav (ed.). Jindřich Honzl o režii a herectví. (Praha: Divadelní ústav, 1979. České divadlo 1. 234 s.

RICHTER, Luděk. Od předmětu k loutce, od loutky k předmětu: O vzniku a možnostech výpovědi loutky a loutkou. Praha: IPOS-ARTAMA; Praha: Společenství pro pěstování divadla pro děti a mládež Dobré divadlo dětem, 1997. 56 s. ISBN 80-7068-097-0.

SCHERHAUFER, Petr. Čítanka z dejín divadelnej réžie: od Goetheho a Schillera po Reinhardta. Bratislava: NOC, 1998. 328 s. ISBN 80-85455-75-7.

---. Čítanka z dejín divadelnej réžie: od neandertálca po Meiningenčanov. Bratislava: NOC, 1998. 368 s. ISBN 80-85455-74-9.

---. Čítanka z dejín divadelnej réžie: od futuristov po Ejzenštejna. Bratislava: Divadelný ústav, 1999. 368 s. ISBN 80-88987-02-4.

VOSTRÝ, Jaroslav. Režie je umění. Praha: DAMU, 2001. 276 s. ISBN 80-85883-93-7.

Assessment methods and criteria

Credit is awarded based on activity in exercises and adequate contribution to the theatre creative process.

Further information

Course may be repeated

Schedule for winter semester 2018/2019:

The schedule has not yet been prepared

Schedule for summer semester 2018/2019:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans