Voice within Methodology 6

Register Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
205XHSM6 ZK 2 8S Czech summer

Subject guarantor

Ivana VOSTÁRKOVÁ

Name of lecturer(s)

Ivana VOSTÁRKOVÁ

Learning outcomes of the course unit

A „horizontal“ linking and collaboration with other courses. Securing and anchoring personal skills and acquiring routines.

Mode of study

Contact instruction, discussion, analysis of recorded examples.

Prerequisites and co-requisites

Course contents

One of the most important courses which develops the personality and psychosomatic facilities. Provides the drama training instruction students particularly skills important for verbal communication (breath, voice, articulation, pronunciation, speaking dynamics, modulation, phrasing). The aim is discovering a feeling for the body in relation to opening the road to one's vocal individuality.

Recommended or required reading

DANZER, Gerhard. Psychosomatika: Celostný pohled na zdraví těla i duše. Přel. Renata Höllgeová. Praha: Portál, 2001. 244 s. Přel. z: Psychosomatik. Gesundheit für Körper und Geist [1998]. ISBN 80-7178-456-7.

FELDENKRAIS, Moshe. Feldenkraisova metoda: pohybem k sebeuvědomění. Přel. Václav Zdražila. Praha: Pragma, 1996. 188 s. Přel. z: Bewußtheit durch Bewegung [1978]. ISBN 80-7205-058-3.

LEWIS, Dennis. Tao dechu: Naučte se správně dýchat. Přel. Přel. Jan Brázda. Praha: Pragma, 2000. 156 s. Přel. z: The Tao of Natural Breathing. For Health, Well-Being and Inner Growth [1996]. ISBN 80-7205-753-7.

MAREK, Vlastimil. Tajné dějiny hudby: zvuk a ticho jako stav vědomí. Praha: Eminent, 2000. 216 s. ISBN 80-7281-037-5.

MARTIENßEN(OVÁ)-LOHMANN(OVÁ), Franziska. Vědomé zpívání: základy studia zpěvu: určeno pro posluchače fakulty hudební. Přel. Eva Zikmundová. Praha: SPN, 1987. 94 s.

Přel. z: Das bewusste Singen. Grundlegung des Gesangsstudiums [1923]

---. Vzdělaný pěvec: (Pěvecký lexikon v heslech). Přel. Eva Zikmundová. Pardubice: Kora, 1994. 332 s. Přel. z: Der wissende Sänger. Gesangslexikon in Skizzen [1963]. ISBN 80-85644-04-5.

MASTERS, Robert E. L.;HOUSTON, Jean. Naslouchejte svému tělu: Psychofyzická cesta ke zdraví a vědomí sebe sama. Přel. Ivan Kušiak. Praha: Pragma, 1994. 256 s. Listening to the Body: The psychophysical way to health and awareness [1978]. ISBN 80-85213-43-5

ŠTEMBERGOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ, Šárka. Metodika mluvní výchovy dětí. 3., revid. vyd. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 1994. 178 s. ISBN 80-901660-1-6.

VÁLKOVÁ, Libuše; VYSKOČILOVÁ, Eva. Hlas individuality: Psychosomatické pojetí hlasové výchovy. Praha: AMU, Divadelní fakulta, Ústav pro výzkum a studium autorského herectví, katedra autorské tvorby a pedagogiky, 2005. 120 s. ISBN 80-7331-034-1.

Assessment methods and criteria

Credit is awarded based on activity in exercises and in class and development of the course paper.

Schedule for winter semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans