Basic of Acrobatics

Subject is not scheduled Not scheduled

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
205ZAK1 Z 1 Czech winter and summer

Subject guarantor

Name of lecturer(s)

Learning outcomes of the course unit

Easily finding support for the lower limbs on the path to inverted postions (head down, legs up) with ground and partner support based on the knowledge of physical biomechanics from „Movement Training Methodology“.

Mode of study

Contact instruction, review.

Prerequisites and co-requisites

Course contents

Recommended or required reading

BLÁHOVÁ, Eliška. Pohyb, rytmus, výraz: příručka pro učitele rytmiky. Brno: Spolek Vesna Brno, 1928. 168 s., obr. příl.

---. Verše a říkadla pro rytmický výcvik dětí. 2., dopln. a přeprac. vyd. Praha: Česká grafická unie, 1935. 84 s.

BLAHUTKOVÁ, Marie; JONÁŠOVÁ, Daniela. Využití hudebně pohybové výchovy v rytmické gymnastice. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 44 s. ISBN 978-80-210-4838-6.

BLAHUTKOVÁ, Marie. Psychomotorika. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 92 s. ISBN 80-210-3067-4.

JEŘÁBKOVÁ, Jarmila. Taneční průprava. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 156 s. Odborná literatura pro veřejnost.

KRÖSCHLOVÁ, Eva. Jevištní pohyb: Herecká pohybová výchova. 2., dopl. vyd. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra autorské tvorby a pedagogiky, 1998. 240 s. ISBN 80-85883-32-5.

---. Ladění: Psychosomatická příprava k výuce herectví. Praha: DAMU, 1998. 78 s. ISBN 80-85883-38-4

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Nauka o pohybu: Odborný učební text pro pedagogy tance. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1974. 144 s.

---. Výrazový tanec. Praha: Orbis, 1964. 262 s., 40 s. příl.

ZÁDĚROVÁ-KYTÝŘOVÁ, Markéta. Taneční gymnastika. 2., přeprac. vyd. Praha: IPOS-ARTAMA, 2002. 92 s. ISBN 80-7068-167-5.

---. Základy taneční gymnastiky. Praha: SPN, 1980. 104 s.

Assessment methods and criteria

Participation in classes and workshops, on-going review.

Note

None.

Further information

No schedule has been prepared for this course

The subject is a part of the following study plans