Subject is not scheduled Not scheduled

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
206EFP1 Z 3 2 hours (45 min) of instruction per week, 57 to 72 hours of self-study English winter

Subject guarantor

Name of lecturer(s)

Learning outcomes of the course unit

Festival jako forma organizace umění je specifickým společenským a ekonomickým fenoménem. Moderní festivaly, které vznikly po 2. světové válce ve 20. století, daly vzniknout síti událostí, staly se rozvojovým faktorem měst,

nástrojem mobility umělců, nástrojem kulturní diplomacie.

V 21. století se začíná role festivalů doplňovat o sociální aspekt a festivaly se také stávají nástrojem proměny veřejného prostoru.

Cílem předmětu je seznámit studenty s historií festivalů, jejich vlivem na rozvoj měst, jejich využitím jako strategického nástroje pro cestovní ruch, ale i s praktickými tématy realizace festivalu a účasti na festivalu. Samostatným tématem je pak fenomén Evropského hlavního města kultury.

Témata přednášek:

Slavnosti, festivity, rituály ? historické základy festivalů,

Rozvoj festivalů ve 20. století,

Typy a zaměření festivalů ? program, dramaturgie, příklady,

Festival jako nástroj mobility umělců,

Festival jako strategický nástroj rozvoje ekonomiky města,

Projekt Evropské hlavní město kultury.

Mode of study

Course is attendance at symposia or conferences and their written review.

Prerequisites and co-requisites

Course contents

Recommended or required reading

Assessment methods and criteria

Further information

No schedule has been prepared for this course

The subject is a part of the following study plans