Creative Industries and Theatre 1

Subject is not scheduled Not scheduled

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
206EKY1 Z 2 2 hours (45 min) of instruction per week, 32 to 42 hours of self-study English winter

Subject guarantor

Name of lecturer(s)

Learning outcomes of the course unit

  1. Student is to be acquainted with the concept of the arts industry and the creative sector.
  2. Student is to have the skill to interpret a theatre system as an organized part of the creative sector.
  3. Student is to have active skills to demonstrate mutual interlinks of these to entities.

Mode of study

Lectures are supplemented by interpretations of resources and literature through the submission of a course paper.

Prerequisites and co-requisites

A requirement is at least partial knowledge of professional writings, related to the basic course topics.

Course contents

The creative sector as a significant component of economics has at its center „live arts“. In this course this will cover the active ties among the creative arts industry.

Curriculum:

  1. Definition of the theatre system in the Czech Republic.
  2. Definition of the creative arts sector.
  3. The creative arts sector in the Czech Republic.

Recommended or required reading

Ambrožová V., Měření podmínek pro rozvoj kreativní ekonomiky pomocí indexu kreativity a jeho aplikace pro ČR. Zlín: Univerzita T. Bati, 2008.

Bell, D., Kulturní rozpory kapitalismu. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999.

Blackmoreová, S., Teorie memů – Kultura a její evoluce. Praha: Portál, 2001.

Cikánek, M., Kreativní průmysly: Cesta ze země montoven a překladišť. Praha: AMU, Disk č. 37, 2011.

Cikánek, M., Kreativní průmysly – příležitost pro novou ekonomiku. Praha: IDU, 2009.

Cikánek, M. a kol., Kreativní průmysly – příležitost pro novou ekonomiku. Praha: IDU, II. vydání, 2013.

Dostál, P. , Kislingerová, E. a kol., Ekonomika kultury. Praha: Oeconomica, 2012.

Dvořák, J., Kreativní management pro divadla aneb O divadle jinak: Kapitoly k tématu realizace divadla. Praha: Pražská scéna, 2004.

Dvořák J., Malý slovník managementu divadla. Praha: Pražská scéna, 2005.

Gajdoš, J., Kreativní průmysly: Rozvoj kultury, nebo nová tržní totalita? Praha: AMU, Disk č. 32, 2010.

Gajdoš, J., Od kulturních průmyslů ke „kontinuu“. Praha: AMU, Disk č. 37, 2011.

Hagoort, G., Umělecký management v podnikatelském stylu. Praha: AMU, Disk, 2009.

Holden, J., Capturing Cultural Value: How Culture Has Become a Tool of Government Policy. London: DEMOS, 2004.

Chiaravalloti, F., A Non-Prescriptive View of Artistic Value . University of Groningen, 2008.

Kaiser, M. M., Strategické plánování v umění. Praha: IDU, 2009.

Kloudová, J. a kol., Kreativní ekonomika. Praha: Grada, 2010.

102 103 Literatura

Kraus M., Žáková E., Kulturní a kreativní průmysly ve vybraných zemích EU, Praha. IU-DÚ, 2014

Nekolný, B., Divadlo a kreativní sektor. Praha: AMU, 2013

Nekolný, B. a kol., Divadelní systémy a kulturní politika. Praha: Divadelní ústav, 2006.

Nekolný, B., Žáková, E. a kol., Studie současného stavu podpory umění. sv.2., Praha: IDU, 2011.

Němec, M., Význam kulturních a kreativních průmyslů v Evropské unii, České republice a Praze. Praha: Útvar rozvoje hl. m. Prahy, 2013.

Mederly, P., Nováček, P., Topercer, J., Indikátory kvality života a udržitelného rozvoje: kvantitativní, vícerozměrný a variantní přístup. Praha: CESES FSV UK, 2004.

Myerscough, J., The Economic Importance of the Arts in Britain, Policy Studies Indy, 2008.

Raabová T., Produktivita a finanční problémy scénických umění – ekonomická analýza. Praha: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE, 2008.

Reeves, M., Measuring the Economic and Social Impact of the Arts. London: Arts Council England, 2002.

Sedláček, T., Ekonomie dobra a zla. Praha: Nakladatelství 65. pole, 2009.

Segment tanec, Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR, verze I., březen 2008, kol. autorů. Praha: IDU, 2008.

Souček E., Ježdík V., Chlad M., Vstupní analýza současných vazeb trhu práce se sektorem kultura. Praha: IDU, 2007.

Smolíková, M. ed., Management umění. Praha: ProCulture, 2008.

Strecková, Y. a kol., Veřejná ekonomie. Brno: Masarykova univerzita, 1997.

Šesták, J., Divadlo – kultura – podmínky. Praha: AMU, Disk sv. 20, 2012.

Vojík, V., Podnikání v kultuře a umění. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2008.

Vondrášek, K., Zwischen Vergangenheit und Zukunft (Transformationsprozesse der tschechischen Kultur 1990–1997. Bochum/Freiburg: Projekt Verlag, 2007.

Vrbová, A., Současný systém subvencování divadel ve Francii. Praha: DAMU, bakalářská práce, 2013.

Zelinský, M. a kol., Registr uměleckých výkonů. Praha: AMU, 2010.

Žáková, E. a kol., Kulturní a kreativní průmysly v České republice Praha: IDU, 2011.

Assessment methods and criteria

Credit is awarded based on attendance and class participation (20%), course paper (30%), and written test (50%).

Further information

No schedule has been prepared for this course

The subject is a part of the following study plans