Dramaturgical trends, procedures and practices 2

Subject is not scheduled Not scheduled

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
301DRAT2 exam 4 3 seminar hours (45 min) of instruction per week, 69 to 89 hours of self-study English, Czech summer

Subject guarantor

Name of lecturer(s)

Contents

Předmět je zaměřen na analýzu scénáře coby dramatického díla v různých fázích vývoje od námětu k pokročilé verzi s prostorem pro procvičení dramaturgických přístupů na vysoké úrovni. Probíhá formou analýzy a konstruktivní kritické dramaturgie zaměřené na příznačné dramaturgické postupy v současném české i světové kinematografii a jejich praktickou aplikaci.-

Learning outcomes

-

Prerequisites and other requirements

-

Literature

-

Evaluation methods and criteria

-

Note

-

Further information

No schedule has been prepared for this course

The subject is a part of the following study plans