Dramaturgical trends, procedures and practices 1

Subject is not scheduled Not scheduled

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
301DRTR1 exam 5 3 seminar hours (45 min) of instruction per week, 98 to 123 hours of self-study English, Czech winter

Subject guarantor

Name of lecturer(s)

Learning outcomes of the course unit

-

Mode of study

-

Prerequisites and co-requisites

-

Course contents

Předmět je zaměřen na analýzu scénáře coby dramatického díla v různých fázích vývoje od námětu k pokročilé verzi s prostorem pro procvičení dramaturgických přístupů na vysoké úrovni. Probíhá formou analýzy a konstruktivní kritické dramaturgie zaměřené na příznačné dramaturgické postupy v současném české i světové kinematografii a jejich praktickou aplikaci.-

Recommended or required reading

-

Assessment methods and criteria

-

Note

-

Further information

No schedule has been prepared for this course

The subject is a part of the following study plans