Short Literary Adaptation

Not scheduled

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
301KRAD ZK 3 50S Czech winter

Subject guarantor

Jiří DUFEK

Name of lecturer(s)

Jiří DUFEK, Eva PAPOUŠKOVÁ

Learning outcomes of the course unit

Krátká adaptace slouží k ověření adaptačních postupů před prací na dlouhé adaptaci i jako podklad diskuse ve scénáristickém semináři.

Mode of study

Společnou předlohu (povídku) zadává vedoucí pedagog II.ročníku. Základem pedagogického procesu je řízená dramaturgická diskuse nad minimálně 2 versemi adaptace. Studenti mohou průběžně posuzovat rozdílné přístupy k adaptaci zadané předlohy.

Prerequisites and co-requisites

Krátka adaptace patří k hlavním úkolům ZS 2.ročníku BS na KSD. Předpokladem je postup do tohoto ročníku, talent, včasné plnění termínů a aktivita v dramaturgické diskusi.

Course contents

Krátká adaptace slouží k ověření adaptačních postupů před prací na dlouhé adaptaci i jako podklad diskuze ve scénáristickém semináři. Společnou předlohu (povídku) zadává vedoucí pedagog II.ročníku. Studenti mohou průběžně posuzovat rozdílné přístupy k adaptaci zadané předlohy. Práce může být využita i v jiných seminářích a sloužit jako podklad pro dialog s budoucím vedoucím pedagogem dílny, v níž chce student pracovat na dlouhé adaptaci.

Recommended or required reading

assigned story - updated each year.

Current:

KUTTNER Henry: Byl to démon. In: Čarovný svět H. Kuttnera. Praha: Albatros, 2001

MRAVCOVÁ Marie: Literatura ve filmu. Praha: Melantrich,1990

MRAVCOVÁ Marie: Od Oidipa k Francouzově milence. Praha: NFA,2001

Assessment methods and criteria

75% docházka na semináři, maximálně angažovaná připravená účast v dramaturgické diskusi, 2 odevzdané verse v daných termínech.

Note

No comments

Further information

No schedule has been prepared for this course

The subject is a part of the following study plans