Bachelor Thesis Seminar 1

Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
301TBP1 Z 1 1T Czech winter

Subject guarantor

Lucia KAJÁNKOVÁ

Name of lecturer(s)

Lucia KAJÁNKOVÁ

Learning outcomes of the course unit

Účelem semináře je seznámit studenty s metodikou a zvyklostmi psaní teoretické diplomové práce na KSD a včasné zahájení přípravných kroků k realizaci vlastního teoretického projektu.

Mode of study

Řízená diskuse, vedoucí k analýze předložených textů a důvodů jejich kompaktnosti, úspěšnosti či neúspěchu. Hledání vlastního tématu a ověřování možností jeho realizace až k vypracování osnovy.

Prerequisites and co-requisites

Předpokladem je osobní motivace studenta začít co nejdříve pracovat na projektu vlastní diplomové práce.

Course contents

Účelem semináře je seznámit studenty s metodikou a zvyklostmi psaní teoretické diplomové práce na KSD a včasné zahájení přípravných prací. Základní metoda: řízená diskuse, vedoucí k analýze předložených textů a důvodů jejich kompaktnosti, úspěšnosti či neúspěchu. Hledání vlastního tématu a ověřování možností jeho realizace až k vypracování osnovy.

Recommended or required reading

ECO Umberto: Jak napsat diplomovu práci. Olomouc: Votobia1997

Additional texts are the works of Screenwriting and Dramaturgy Dept. students which are more or less successfull, defended or not defended. The list is updated each year.

Example:

HRUŠKA Tomáš: Wes Anderson jako součást dnešní popkultury

TITKA Štefan: Dexter - nový typ hrdiny

Assessment methods and criteria

Předpokladem zápočtu je 75% docházka, aktivní účast v diskusi a vypracování osnovy vlastní diplomové práce s uvedením pramenů, jejichž dostupnost je ověřena.

Schedule for winter semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans