Bachelor Thesis Seminar 2

Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
301TBP2 Z 1 1T Czech summer

Subject guarantor

Lucia KAJÁNKOVÁ

Name of lecturer(s)

Lucia KAJÁNKOVÁ

Learning outcomes of the course unit

Účelem semináře je seznámit studenty s metodikou a zvyklostmi psaní teoretického diplomového projektu na KSD, kontrola intenzity práce jednotlivých studentů a ročníková dikuse nad vznikajícími texty.

Mode of study

Comparison of one's theory work with study-year colleague results. Arrange discussions.

Prerequisites and co-requisites

Předpokladem je zahájení práce na vlastním teoretickým projektem pod vedením zvoleného pedagoga. Student předkládá k diskusi v ročníku dílčí výsledky a seznamuje se s prací kolegů.

Course contents

Účelem semináře je seznámit studenty s metodikou a zvyklostmi psaní teoretické diplomové práce na KSD. Základní metoda: řízená diskuse, vedoucí k analýze rozpracovaných projektů a odhadu jejich soudržnosti.

Recommended or required reading

ECO Umberto: Jak napsat diplomovu práci. Olomouc: Votobia1997

Additional texts are the works of Screenwriting and Dramaturgy Dept. students which are more or less successfull, defended or not defended. The list is updated each year.

Example:

HRUŠKA Tomáš: Wes Anderson jako součást dnešní popkultury

TITKA Štefan: Dexter - nový typ hrdiny

Assessment methods and criteria

Připravená aktivní účast v diskusi.

Schedule for winter semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans