Assistance in Film, TV, Theatre, Festivals

Not scheduled

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
302AFDF Z 4 14/D Czech winter and summer

Subject guarantor

Bohdan SLÁMA

Name of lecturer(s)

Bohdan SLÁMA

Learning outcomes of the course unit

Během 14 dnů si student osvojí práci asistenta režie buďto v natáčecím období filmu nebo v přípravných pracích, popřípadě při zkouškách na divadle, nebo koordinační činnost na festivalu. Seznámí se s každodenními problémy vznikajícími při organizaci natáčecího dne atd. A pronikne do struktury výrobního štábu, jeho vztahů, povinností a úkolů. Zároveň zůročí svoje teoretické a praktické znalosti, které nabyl při realizaci povinných cvičení na poli profesionálním. Pozná specifika filmové režie a ostatních složek filmové práce, které nadále může zůročit.

Mode of study

přímá asistence v profesionálním prostředí

Prerequisites and co-requisites

nejsou žádné požadavky pro zapsání tohoto předmětu

Course contents

Student si po dohodě s vedoucí katedry vybere profesionální prostředí (v divadle, u filmu, v televizi či na festivalu), kde asistuje nejméně 2 týdny kdykoli během magisterského studia.

Recommended or required reading

-

Assessment methods and criteria

splnění asistence v trvání nejméně dvou týdnů v profesionálním prostředí

Note

The course may be completed at anytime during the study.

Further information

No schedule has been prepared for this course

The subject is a part of the following study plans