Bachelor Film

Not scheduled

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
302BAF Z 16 Czech summer

Subject guarantor

Bohdan SLÁMA

Name of lecturer(s)

Bohdan SLÁMA

Learning outcomes of the course unit

Závěrečný film bc. studia kde by student měl prokázat schopnost režie uzavřeného příběhu nebo fikce v délce cca. 15 minut,

zvládnutí režijních základů, které si student osvojil během bc. studia, při praktických cvičeních

Mode of study

projekce

Prerequisites and co-requisites

splněné předepsané zkoušky a zápočty, schválený scénář k bakalářskému filmu

Course contents

Joint practical exercise for third-year bachelor students in the Film Directing Department:

A film exercise shot in colour. The screenwriting, or at the very least the script editing, should be done in cooperation with the Screenwriting and Dramaturgy Department. It is also possible to request the use of black-and-white material and proportional filming days in the studio and outdoors, on the basis of workshop consultation. Group practical exercise for 3rd-year Directing Dept. bachelor students:

Practice in shooting on color film stock which requires screenplay collaboration, and minimally dramaturgical collaboration with the Screenplay Dept.. As an alternative it is possible to request B/W material and for number of shooting days in the atelier and exterior shooting based on consultations in the workshop.

Submission deadline: Screenplay by Jan. 31, DVD and film by May 9 to the Directing Dept.

Completion deadline: by June 30.

Recording technology: 35mm, contact sound, or post-synchronization for exterior

Pure footage: up to 15minutes (cca. 430m 35mm)

Number of shooting days: 7 (min. 1 day in the atelier) + 1 for arranging the scenery

Atelier - deadline for floorplan approval according to the instructions of the architect and the FAMU Studio director

Material: 1290m negative 35mm color, or with justification B/W daily work

Sound material: mg 35mm for subsequent transfer to cca. 500m; 3x 60' DAT (or equivalent narrow track); 2 copies recordable DC; 1 copy S-VHS

Image technology: Sound camera 35mm Moviecam, large lighting

Sound technology: DAT Fostex PD 4, or Nagra IV

Editing: 24 frequency AVID; sychronization 2 hour editing 35mm

Sound Post-production: 1-2 frequency; 1 frequency music transfer; 1 frequency archive background noise; 3 hours post-synchronized background sound outside the Studio; 1 frequency transfer post-synchronization or contact; 5 frequency digital sound editing; 3 frequency mix digital mixing facility; mix transcript to 35mm mg.

Transfer: day work - VHS and maintenance to S-VHS with TC; transfer of two-track 35mm DV and DVD, transcript of results from the whole year onto 1 DV+2 DVD.

Archiving: DVD - FAMU video library, further archiving according to the Archiving regulations.

Recommended or required reading

Doporučená literatura:

(knihy jsou vesměs k dispozici v knihovně FAMU)

Plazewski, Jerzy: Filmová řeč

Bazin, André: Co je to film?, ČFÚ, Praha 1979

Deleuze, Gilles: Film1: Obraz ? pohyb, NFA, Praha 2000

Ejzenštejn, Sergej: Kamerou, tužkou i perem, Orbis, Praha 1953

Ejzenštejn, Sergej: O stavbě uměleckého díla, Čs. spisovatel, Praha 1963

Rak, Jan: Antická tragédie, AMU, Praha 1983

Aristoteles: Poetika, Praha 1996

Bresson, Robert: Poznámky o kinematografu, Praha 1998

Truffaut, Francois: Rozhovory Hitchcock ? Truffaut

Drvota, Mojmír: Základní složky filmu, Praha 1994

Kučera, Jan: Kniha o filmu, Orbis, Praha 1941

Kučera, Jan: Skladba ve filmu a v televizi, AMU, Praha 1965

Kučera, Jan: Střihová skladba ve filmu a v televizi, SPN, Praha 1983

Kučera, Jan: Základy střihové skladby / Střihová a zvuková skladba filmu I, II

Reisz, Karl: Umění filmového střihu, ÚPF, Praha 1962

Sadoul, Georges: Dějiny světového filmu, Orbis, 1963

Stručný přehled dějiny světového filmu, Praha 1986

Toeplitz, Jerzy: Dějiny filmu 1, Panorama, Praha 1989

Monaco, James: Nová vlna, AMU, Praha 2001

Ulver, Stanislav: Západní filmová avantgarda, Praha 1992

Aristarco, Guido: Dějiny filmových teorií, Orbis, Praha 1968

A. Wajda: Moje filmy

J. Kučera: Střihová skladba ve filmu a v televizi

J. Kališ: Problematika filmových dramatických forem I, II

E. Lindgren: Filmové umění

A. Garel, F. Porcile: Hudba a film

S. Ulver: Západní filmová avantgarda

F. Fellini: Dělat film

M. Ciment: Loseyho kniha

R. Lukavský: Stanislavského metoda herecké práce; Být nebo nebýt

M. Čechov: O herecké technice

P. Brook: Prázdný prostor; Pohyblivý prostor

Film je umění (Sborník statí)

W. Kerr: Jak nepsat hru

I.Bergman: Obrázky

J.Vostrý: Režie je umění; O hercích a herectví

J.-C. Carriere: Vyprávět příběh

S.M.Ejzenštejn: Umenie mizanscény I,II

David J. Novotný: Chcete psát scénář?

J.Valušiak: Střihovou skladbou k n-té dimenzi

L.V. Kulešov: Základy filmové režie

Jan Císař: Základy dramaturgie

F. Daniel ? M. V. Kratochvíl: Cesta za příběhy

Assessment methods and criteria

Hodnotí se :

umělecká hodnota bakalářského filmu s přihlédnutím na proces tvorby ve všech realizačních fázích - námět, scénář, technický scénář atd.

Note

-

Further information

No schedule has been prepared for this course

The subject is a part of the following study plans