Screenplay for Bachelor Film

Register Not scheduled

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
302SBAC Z 8 Czech winter

Subject guarantor

Jasmina BLAŽEVIČ, Marek BOUDA, Saša GEDEON, David JAŘAB, Pavel MAREK, Petr MAREK, Bohdan SLÁMA

Name of lecturer(s)

Jasmina BLAŽEVIČ, Marek BOUDA, Saša GEDEON, David JAŘAB, Pavel MAREK, Petr MAREK, Bohdan SLÁMA

Learning outcomes of the course unit

Předložení hotového scénáře bakalářského filmu

Mode of study

konzultace s pedagogem, využití praktických a teoretických dovedností, vlastní kreativní činnost

Prerequisites and co-requisites

splněné zkoušky a zápočty bakalářského studia

Course contents

Pedagogové příslušné tvůrčí dílny posoudí předložený scénář.

  1. Volba tématu, diskuze nad zvoleným tématem
  2. Filmová povídka, konzultace
  3. Filmový scénář, konzultace nad dramaturgickou stavbou

Recommended or required reading

Doporučená literatura:

(knihy jsou vesměs k dispozici v knihovně FAMU)

Plazewski, Jerzy: Filmová řeč

Bazin, André: Co je to film?, ČFÚ, Praha 1979

Deleuze, Gilles: Film1: Obraz ? pohyb, NFA, Praha 2000

Ejzenštejn, Sergej: Kamerou, tužkou i perem, Orbis, Praha 1953

Ejzenštejn, Sergej: O stavbě uměleckého díla, Čs. spisovatel, Praha 1963

Rak, Jan: Antická tragédie, AMU, Praha 1983

Aristoteles: Poetika, Praha 1996

Bresson, Robert: Poznámky o kinematografu, Praha 1998

Truffaut, Francois: Rozhovory Hitchcock ? Truffaut

Drvota, Mojmír: Základní složky filmu, Praha 1994

Kučera, Jan: Kniha o filmu, Orbis, Praha 1941

Kučera, Jan: Skladba ve filmu a v televizi, AMU, Praha 1965

Kučera, Jan: Střihová skladba ve filmu a v televizi, SPN, Praha 1983

Kučera, Jan: Základy střihové skladby / Střihová a zvuková skladba filmu I, II

Assessment methods and criteria

Hodnotí se definitivní verze scénáře bakalářského filmu

Note

-

Further information

No schedule has been prepared for this course

The subject is a part of the following study plans