Auteur Reportage - 16mm

Subject is not scheduled Not scheduled

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
303ARE Z 4 Czech summer

Subject guarantor

Name of lecturer(s)

Learning outcomes of the course unit

Výsledky učení:

Student je schopen zachytit událost či děj za pomoci filmové kamery, během natáčení na omezenou filmovou surovinu si v reálném čase představovat výslednou střihovou skladbu. Získá dovednost formulovat a promýšlet téma, připravit literární podklady (námět a scénář), vést dialog se štábem (produkčním, kameramanem, zvukařem i střihačem), prosadit v něm svou tvůrčí vizi, ale i nechat se inspirovat pohledem jiných profesí.

Mode of study

Practice exercise

Prerequisites and co-requisites

None

Course contents

Popis předmětu a tematické okruhy:

Společné praktické cvičení KDT – příprava probíhá v „Realizační dílně 1. ročníku 2“ a technické parametry cvičení určuje výrobní list v Bílé knize Studia FAMU – viz https://www.famu.cz/cs/studio-famu/dokumenty-vyrobni-listy/.

Cvičení realizované na 16mm film vychází z dokumentárního pojetí nějakého místa nebo události, s možností využití ruchů, hudby, autorského komentáře, případně výpovědi mimo obraz. Film je natáčen asynchronně němou kamerou, což učí studenty samostatné práci s obrazovou a zvukovou složkou. Konkrétní (událost, děj) zde zobrazuje i abstraktní (téma – ideálně s důležitým společenským přesahem) a vede k přemýšlení a hlubšímu pohledu. Film si má klást otázky a za pomoci procesu dokumentárního natáčení na ně odpovídat. Práce probíhá iterativně, po úvodních rešerších a formulování tématu následují obhlídky, vstupenkou k natáčení je napsaný námět a scénář, prezentovaný na Auditu námětů, a natáčecí plán, schválený na Realizační poradě. Po natáčení následuje analýza hrubého materiálu, dotáčky, střih, obrazová a zvuková postprodukce.

Recommended or required reading

Recommended literature:

BAZIN, André. Co je to film? Překlad Ljubomír Oliva. Praha: Čs. filmový ústav, 1979. 240, [2] s. [24] s. obr. příl.

BRESSON, Robert. Poznámky o kinematografu. Překlad Miloš Fryš. Praha: Dauphin, 1998. 115 s. Film; sv. 1. ISBN 80-86019-68-3.

CARRIÈRE, Jean-Claude. Vyprávět příběh. Překlad Tereza Brdečková a Jiří Dědeček. Vyd. v ČR 2. Praha: Limonádový Joe, 2014. 200 s. ISBN 978-80-905624-2-4.

DRVOTA, Mojmír. Základní složky filmu. Praha: Národní filmový archiv, 1994. 98 s. Knihovna Iluminace; 3. ISBN 80-7004-076-9.

EJZENŠTEJN, Sergej Michajlovič. O stavbě uměleckého díla: výběr ze statí, teoretických úvah a studií. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1963. 124 s. Otázky a názory; sv. 43.

EPSTEIN, Jean a MAYDL, Přemysl, ed. Poetika obrazů. Překlad Ladislav Šerý. Praha: Herrmann & synové, 1997. 303 s. ISBN 80-238-1138-X.

GAUTHIER, Guy. Dokumentární film, jiná kinematografie. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2004. 507 s. ISBN 80-7331-023-6.

GOGOLA ml., Jan. Smrt dokumentárnímu filmu! Ať žije film! Od díla k dění! Praha: Dipl. pr. FAMU, 2001.

MONACO, James. Jak číst film: svět filmů, médií a multimédií: umění, technologie, jazyk, dějiny, teorie. 1. vyd. Praha: Albatros, 2004. 735 s. Albatros Plus; 35. ISBN 80-00-01410-6.

NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010. 316 s. ISBN 978-80-7331-181-0.

Assessment methods and criteria

The summary exam commission together grade the completed work in the summary exam. The deadline for submission: submit 7 days prior to the summary exam screening.

Note

None

Further information

No schedule has been prepared for this course

The subject is a part of the following study plans