Auteur Portrait - 16mm

Subject is not scheduled Not scheduled

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
303AUPO Z 6 Czech summer

Subject guarantor

Name of lecturer(s)

Learning outcomes of the course unit

Study results:

Students independently learn to execute a film which corresponds to the genre assignment „portrait“. Students expand skills in formulating and thinking through a topic, prepare literary basis (theme and script), communicate with the crew (production manager, cameraman, sound designer and editor), setting with them their creative vision but allow themselves to be inspired by the perspective of other professions

Mode of study

Practice exercise

Prerequisites and co-requisites

None

Course contents

Popis předmětu a tematické okruhy:

Společné praktické cvičení KDT – příprava probíhá v „Realizační dílně 1,2“ a technické parametry cvičení určuje výrobní list v Bílé knize Studia FAMU – viz https://www.famu.cz/cs/studio-famu/dokumenty-vyrobni-listy/.

Filmový portrét člověka, dílo může kombinovat rozličné dokumentární prvky se stylizací. Film si má klást otázky a za pomoci procesu dokumentárního natáčení na ně odpovídat. Práce probíhá iterativně, po úvodních rešerších a formulování tématu následují obhlídky, vstupenkou k natáčení je napsaný námět a scénář, prezentovaný na Auditu námětů, a natáčecí plán, schválený na Realizační poradě. Po natáčení následuje analýza hrubého materiálu, dotáčky, střih, obrazová a zvuková postprodukce.

Recommended or required reading

Recommended literature:

AUMONT, Jacques. Obraz. Překlad Ladislav Šerý. 2. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2010. 319 s. ISBN 978-80-7331-165-0.

BAATZ, Willfried. Fotografie. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2004. 192 s. Malá encyklopedie. ISBN 80-251-0210-6.

BARTHES, Roland. Světlá komora: poznámka k fotografii. Překlad Miroslav Petříček. Vyd. 2., upr., (Ve Fra 1.). Praha: Fra, 2005. 123 s. ISBN 80-86603-28-8.

BERGER, John et al. Způsoby vidění. Překlad Andrea Průchová Hrůzová. 1. vydání. V Praze: Labyrint, 2016. 150 stran. Labyrint fresh eye; 3. svazek. ISBN 978-80-87260-78-4.

CARRIÈRE, Jean-Claude. Vyprávět příběh. Překlad Tereza Brdečková a Jiří Dědeček. Vyd. v ČR 2. Praha: Limonádový Joe, 2014. 200 s. ISBN 978-80-905624-2-4.

GOGOLA ML., Jan. Smrt dokumentárnímu filmu! Ať žije film! Od díla k dění. Praha: FAMU, 2001.

EPSTEIN, Jean a MAYDL, Přemysl, ed. Poetika obrazů. Překlad Ladislav Šerý. Praha: Herrmann & synové, 1997. 303 s. ISBN 80-238-1138-X.

FLUSSER, Vilém. Za filosofii fotografie. Překlad Josef Kosek a Božena Koseková. Vyd. 2., upr. Praha: Fra, 2013. 103 s. Vizuální teorie. ISBN 978-80-86603-79-7.

Assessment methods and criteria

The summary exam commission together grade the completed work in the summary exam. The deadline for submission: submit 7 days prior to the summary exam screening.

Note

None

Further information

No schedule has been prepared for this course

The subject is a part of the following study plans