Festival Strategy

Subject is not scheduled Not scheduled

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
303FS Z 2 16S Czech summer

Subject guarantor

Name of lecturer(s)

Learning outcomes of the course unit

Výsledky učení:

•Studenti se orientují v problematice současné filmové distribuce, festivalových strategií a prostředí institucí reprezentujících různé typy industry aktivit.

•Studenti si osvojili schopnost prezentovat své filmy.

Mode of study

class

Prerequisites and co-requisites

None

Course contents

Popis předmětu:

Seminář založených na přednáškách, diskusích a vlastních prezentacích. Cílem předmětu je rozvíjení znalostí a schopností studentů, jak se podílet na distribuci vlastních filmů. V posledních letech se velmi proměnila podoba, jakým způsobem lze (je třeba) ovlivnit výslednou distribuci filmu. Podobně jako se prostřednictvím digitalizace demokratizovala možnost natočení filmu, hraje velkou roli i jeho správné umístění při jeho finální distribuci i aktivní role jeho tvůrců.

Tematické okruhy:

1.Rozvíjení schopností prezentovat vlastní film v českém a anglickém jazyce.

2.Orientace v prostředí filmové industry s důrazem na distribuci filmu.

3.Další možnosti rozvíjení filmových námětů, filmů ve fázi natáčení a střihu i osobnosti jejich tvůrců.

4.Hlubší analýza různých oblastí filmové industry prostřednictvím diskuse se zvanými experty.

Recommended or required reading

Recommended literature:

NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010. 316 s. ISBN 978-80-7331-181-0.

KURZ, Sibylle. Pitch it!. V Praze: Akademie múzických umění, 2013. 170 s. ISBN 978-80-7331-284-8.

ORLEBAR, Jeremy. Kniha o televizi. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2012. 213 s. ISBN 978-80-7331-246-6.

Assessment methods and criteria

Note

None

Further information

Course may be repeated

No schedule has been prepared for this course

The subject is a part of the following study plans