Open Seminar 1

Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
303OS1 Z 1 2T Czech winter

Subject guarantor

Karel VACHEK

Name of lecturer(s)

Karel VACHEK

Learning outcomes of the course unit

Výsledky učení:

-Studenti rozvíjejí kritické myšlení.

-Studenti získávají přehled o uměleckých oborech, ekonomickém a politickém dění a sociální problematice ve vztahu k dokumentární tvorbě.

-Studenti kultivují své dialogické schopnosti.

Mode of study

class

Prerequisites and co-requisites

None

Course contents

Popis předmětu:

Nejméně 10 vážných dialogů v jednom semestru - předpokládá se aktivní účast studentů v debatách. „Otevřený“ seminář trvá již od roku 1994, kdy významné osobnosti ve svých oborech (proti záplavě mediální bezvýznamnosti) představují různé způsoby účinného myšlení, ve vztahu k výsledkům, jichž dosáhli. Na seminář jsou zváni vědci, umělci a jiné pozoruhodné osobnosti, protože tvorba ve všech oborech lidské činnosti podléhá stejným pravidlům.

Tematické okruhy:

Petr Král, Eugen Brikcius, Alena Nádvorníková, Karel Kosík, Václav Bělohradský, Zdeněk Neubauer, Petr Cibulka, John Bok, Jiří Slačálek, Eva Kantůrková, Vlastimil Třešňák, Josef Nos, Vladimír Merta, Vratislav Brabenec, Petruška Šustrová, Václav Nebeský, Jakub Špalek, David Černý, Jindřich Štreit, Per Vopěnka, Fedor Gál, Vladimír Kokolia, Jiří David, Stanislav Penc, Anna Kareninová a další.

Recommended or required reading

STERNE, Laurence. Život a názory blahorodého pana Tristrama Shandyho. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1963. 542 s.

DOS PASSOS, John. USA: trilogie. Sv.1. [1. a 2. část]. Dvaačtyřicátá rovnoběžka. Devatenáct set devatenáct. Překlad Alois Josef Šťastný. 1. vyd. v SNKLU. Praha: SNKLU, 1962. 846, [6] s. Soudobá světová próza; sv. 144.

KOMENSKÝ, Jan Amos, SEDLÁČEK, Miroslav, ed. Jana Amosa Komenského Všenáprava: (Panorthosie): všeobecné porady o nápravě věcí lidských. 2. vyd. Přeložil Josef HENDRICH. Brno: Soliton, 2008. Comenius (Soliton). ISBN 978-80-254-1145-2.

Assessment methods and criteria

Note

None

Further information

Course may be repeated

This course is an elective for all AMU students

Schedule for winter semester 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
room 211
Room No. 211

(Lažanský palác)
VACHEK K.
19:00–20:35
(parallel1)
Wed
Thu
Fri
Date Day Time Tutor Location Notes No. of paralel
Tue 19:00–20:35 Karel VACHEK Room No. 211
Lažanský palác
parallel1

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans