First-Year Documentary Workshop 1

Subject is not scheduled Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
303RDI1 Z 2 4T Czech winter

Subject guarantor

Jan ŠÍPEK

Name of lecturer(s)

Jan ŠÍPEK

Learning outcomes of the course unit

Study results:

Mode of study

Workshop

Prerequisites and co-requisites

None

Course contents

Course description and topic scope:

The Documentary Workshop is the main Documentary Dept. course and focuses on the creation of an original (documentary) film. The core of its content is an intensive discussion with the workshop lead instructor.

The first semester serves to acquiring fundamental film practice skills, checking of motivation, investigating topics, script creation. The core of the second semester is intensive consultations on shooting and editing a film. The purpose of the course is to guide students through the cycle of the generation of a piece, and primarily to stimulate the development of their own film language.

Discussions, dramaturgical analysis of materials - theme and script, dramaturgical inspection analysis, dramaturgy of the edited version. Analysis of examples from films of previous Dept. students, comparative analysis of literary materials and finished piece.

Conditions and other requirements: At minimum a desire for discussion is required of all participants. Students - future documentary filmmakers - are to develop their creative personality = teem with ideas, bring tipics, initiate discussion, and improve. Before execution of their summary film each defends: WHAT will be shot - WHY it will be shot - HOW it will be shot.

Topic scope:

It is an interplay and responsible opposition. A good player is plays not only for oneself. The arts should be and authority.

Review of topic of the prepared film.

Recommended or required reading

Recommended literature:

ROSENBLUM, Ralph a KAREN Robert. When the Shooting Stops, The Cutting Begins. Da Capo Press, 1979. ISBN 978-0-306-80272-0.

BOWEN, Christopher J. Grammar of the Shot. Vyd. 4. New York: Routledge, 2018. ISBN 978-1-138-63221-9.

VALUŠIAK, Josef. Základy střihové skladby. Vyd. 4. Praha: NAMU, 2012. ISBN 978-80-7331-230-5.

BORDWELL, David a THOMPSONOVÁ, Kristin. Umění filmu: Úvod do studia formy a stylu. Praha: AMU, 2011. ISBN 978-80-7331-217-6.

BASIN, André. Co je to film? Překlad Ljubomír Oliva. Praha: Čs. filmový ústav, 1979. 240, [2] s. [24] s. obr. příl.

BRESSON, Robert. Poznámky o kinematografu. Překlad Miloš Fryš. Praha: Dauphin, 1998. 115 s. Film; sv. 1. ISBN 80-86019-68-3.

CARRIÈRE, Jean-Claude. Vyprávět příběh. Překlad Tereza Brdečková a Jiří Dědeček. Vyd. v ČR 2. Praha: Limonádový Joe, 2014. 200 s. ISBN 978-80-905624-2-4.

DRVOTA, Mojmír. Základní složky filmu. Praha: Národní filmový archiv, 1994. 98 s. Knihovna Iluminace; 3. ISBN 80-7004-076-9.

EJZENŠTEJN, Sergej Michajlovič. O stavbě uměleckého díla: výběr ze statí, teoretických úvah a studií. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1963. 124 s. Otázky a názory; sv. 43.

EPSTEIN, Jean a MAUDL, Přemysl, ed. Poetika obrazů. Překlad Ladislav Šerý. Praha: Herrmann & synové, 1997. 303 s. ISBN 80-238-1138-X.

GAUTIER, Guy. Dokumentární film, jiná kinematografie. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2004. 507 s. ISBN 80-7331-023-6.

GOGOLA ml., Jan. Smrt dokumentárnímu filmu! Ať žije film! Od díla k dění! Praha: Dipl. pr. FAMU, 2001.

MONACO, James. Jak číst film: svět filmů, médií a multimédií: umění, technologie, jazyk, dějiny, teorie. 1. vyd. Praha: Albatros, 2004. 735 s. Albatros Plus; 35. ISBN 80-00-01410-6.

NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010. 316 s. ISBN 978-80-7331-181-0.

HITCHCOCK, Alfred a TRUFFAUT, François. Rozhovory Hitchcock - Truffaut. Praha: Čs. filmový ústav, 1987. 211 s.

Ulver, Stanislav. Západní filmová avantgarda. Vyd. 1. Praha: Český filmový ústav, 1991. iii, 323 s. ISBN 80-7004-071-8.

BARTHES, Roland. Světlá komora: vysvětlivka k fotografii. Překlad Miroslav Petříček. Bratislava: Archa, 1994. 107 s.

BERNARD, Jan. Jazyk, kinematografie, komunikace: o mezeře mezi světy. Vyd. 1. Praha: Národní filmový archiv, 1995. 184 s. Knihovna Iluminace; 5. ISBN 80-7004-079-3.

BLAŽEK, Bohuslav. Tváří v tvář obrazovce. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. 199 s. Studie; sv. 10. ISBN 80-85850-11-7.

DELEUZE, Gilles. Film. 1, Obraz - pohyb. Překlad Jiří Dědeček. Vyd. v ČR 1. Praha: Národní filmový archiv, 2000. 298 s. Knihovna Iluminace; 13. ISBN 80-7004-098-X.

ECO, Umberto a FIALA, Jiří, ed. Mysl a smysl: sémiotický pohled na svět. Překlad Zdeněk Frýbort a Jiří Fiala. Praha: Moraviapress, 2000. 183 s. Knihovna Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97; sv. 2. ISBN 80-86181-36-7.

FLUSSER, Vilém. Do universa technických obrazů. Překlad Jiří Fiala. 1. vyd. Praha: OSVU, 2001. 162 s. Eseje; sv. 3. ISBN 80-238-7569-8.

FOUCALT, Michel. Diskurs; Autor; Genealogie: tři studie. Překlad Petr Horák. Vydání 1. Praha: Svoboda, 1994. 115 stran. Filozofie a současnost. ISBN 80-205-0406-0.

McLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím: extenze člověka. Překlad Miloš Calda. 2., rev. vyd., V Mladé frontě 1. Praha: Mladá fronta, 2011. 399 s. Strategie. ISBN 978-80-204-2409-9.

SONTAG, Susan. O fotografii. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2002. 181 s. ISBN 80-7185-471-9.

VIRILIO, Paul. Informatická bomba. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2004. 167 s. ISBN 80-86818-04-7.

Assessment methods and criteria

Note

None

Schedule for winter semester 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
room 211
Room No. 211

(Lažanský palác)
ŠÍPEK J.
10:40–13:55
(parallel1)
Wed
Thu
Fri
Date Day Time Tutor Location Notes No. of paralel
Tue 10:40–13:55 Jan ŠÍPEK Room No. 211
Lažanský palác
parallel1

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans