The Variety of Documentary Film Genres 1

Subject is not scheduled Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
303ZAS1 ZK 2 2T Czech winter

Subject guarantor

Alice RŮŽIČKOVÁ

Name of lecturer(s)

Alice RŮŽIČKOVÁ

Learning outcomes of the course unit

Study results:

students are introduced to the basic genres of documentary film - portrait and report. They know to differentiate transitional forms among them (self-portrait, journal, survey, article)

students understand the historical development of the genre and recognize dominant figures of the genre

students are introduced to the variety of original authorial styles in examples from the works of important Czech and foreign artists.

students critically view genre concepts of foreign documentary films.

Mode of study

Classes

Prerequisites and co-requisites

None

Course contents

Course description:

This course is designed as a comparative clurse whos aim (to which it is necessary to continuously drive towards but we cannot hope to arrive at) is an attempt at defining the borders of individual genres in documentary work. We start from a historical traditional concept of individual category outside of the film field in order to research the morpho-genetic changes in its function in film and come to a possible sense of the overal taxonomic division of film.

During rich example screenings from the works of important filmmaker which non-traditionally and significantly enriched film thought (a detailed list follows) it is possible to notice other artistss in the discovery of other new expression possibilities. A variety of interesting film samples with their analysis in subsequent discussion may help attentive students (we hope) find their own original signature style.

Topic scope:

 1. Portrait - poetic - Fred Frith: Step across the border
 2. Portrait - secret - Sarah Moonová: H.C. Bresson - question marks, Karel Vachek - Kamil Lhoták, Martin Ježek: 24 hodin (Novák)
 3. Portrait „Ugly“ - Pavel Koutecký: about atheletes, Helena Třeštíková: Sladké hořkosti L. Baarové, Drahomíra Vihanová: Proměny přítelkyně Evy, Ester Krumbachová: Genus - Život malířek J. and K. Válových
 4. Portrait about the dead - Jana Ševčíková: Jakub, Tomáš Hejtmánek: Jedna setina, Martina Kudláček: Pozitivita, Olga Sommerová: Nesmrtelná hvězda Božena Němcová
 5. Portrait deconstruction - Vít Janeček: New possiblities (continued)
 6. Self-portrait - EGO: Špaček podle Špačka, Lutz Mommartz: Selbstschűsse, Pavel Koutecký & Michaela Pavlátová: This could be me, Igor Chaun: Nejkrásnější portrét
 7. Journal - Oskar Fischinger: Műnchen-Berlin-Vanderung, Jonas Mekas: He Stands in the Desert Counting the Seconds of His Life, Adolf Winkelman: Kassel 9.12. 11:54 1967, Mathias Műller: Alpsee
 8. Survey - Evald Schorm: Proč, Jan Špáta: Největší přání II, Olga Sommerová: Máte rádi Smetanu?
 9. Article - Václav Táborský: Dějiny na osm, Milan Růžička: Tatíci, Radúz Činčera: Buřiči a buřinky, Petr Václav: Tvář Žižkova
 10. Report - train station - Václav Táborský: Nádraží, Jean Mitry & Arthur Honegger: Pacific 231, Rudolf Mihle: Pára, Tomáš Hejtmánek: Reportáž o cestě, Vladimír Rula: Údolím do Ústí
 11. Report political - Milan Makovec: Cesta zpátky, OVJ: Na Václavském Václaváku, Karel Kincl: Videomagazín č.12, Undercurrent č.9, Martin Řezníček: Nechte toho!
 12. Report sport - Jean Vigo: Taris, Miroslav Hubáček: Jeden-tisíc-milión, Jiří Papoušek: Hokej z kabiny, Kon Ičikawa a Miloš Forman: Viděno osmi

Recommended or required reading

Required literature:

GAUTHIER, Guy. Dokumentární film, jiná kinematografie. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2004. 507 s. ISBN 80-7331-023-6.

NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010. 316 s. ISBN 978-80-7331-181-0.

NAVRÁTIL, Antonín. Cesty k pravdě či lži: 70 let československého dokumentárního filmu. 2. vyd., (1. v nakl. AMU). Praha: Akademie múzických umění v Praze, Filmová a televizní fakulta v Nakladatelství AMU, 2002. 285 s. ISBN 80-7331-909-8.

BARNOUW, Erik. Documentary: A history of the non-fiction film. New York: Oxford University Press, 1974. 6, 332 s.

Recommended literature:

ŠTROBLOVÁ, Soňa. Film a televize jako audiovizuální zprostředkování světa; Filmová a televizní dramaturgie a programová skladba. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2009. 164 s. ISBN 978-80-86723-73-0.

MAGÁL, Slavomír. Vývoj teórií dokumentárneho filmu. 1. vyd. Bratislava: Vysoká škola múzických umení, Divadelná fakulta, 1990. 96 s. ISBN 80-85182-11-4.

BRANKO, Pavel. Vyjadrovacie prostriedky, realizačné a tvorivé postupy v dokumentárnom filme: Mikrodramaturgia dokumentarizmu. 1. [diel]. Bratislava: Osvet. ústav, 1971. 62 s

DANIEL, František, KRATOCHVÍL, Miloš Václav a DVOŘÁK, František A. ABC scenáristiky: základy filmové dramaturgie: žánry ve filmu: určeno pro posl. denního i dálkového studia Filmové AMU. 1. vyd. Praha: SPN, 1964. 177 s. Učební texty vysokých škol.

KARASOVÁ, Jindra. Přehled dokumentární filmové tvorby ve světě: Data o vývoji a současném stavu: Určeno pro posl. denního i dálkového studia dokumentární tvorby. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: SPN, 1967. 203 s. Učební texty vys. škol.

SKLENÁŘ, Václav. Deset kapitol o dokumentárním televizním filmu: Určeno pro posl. fak. filmové a televizní. 1. vyd. Praha: SPN, 1974. 143 s.

BÁBELOVÁ, Irina. Základy teórie spravodajského filmu. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, 1983. 54 s. Vysokoškolské skriptá.

KRESSL, Vladimír. Střihový film: Určeno pro posl. fak. filmové a televizní. 1. vyd. Praha: SPN, 1971. 49 s.

KUČERA, Jan. Novinářský film. Vydání první. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961. 103 stran. Učební texty vysokých škol.

GÜRTLER, František, ed. Malý filmový slovník. 1. vyd. Praha: Československé filmové nakladatelství, 1948. 433 s.:

ŠTROBLOVÁ, Soňa. Film a televize jako audiovizuální zprostředkování světa; Filmová a televizní dramaturgie a programová skladba. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2009. 164 s. ISBN 978-80-86723-73-0.

MAGÁL, Slavomír. Vývoj teórií dokumentárneho filmu. 1. vyd. Bratislava: Vysoká škola múzických umení, Divadelná fakulta, 1990. 96 s. ISBN 80-85182-11-4.

BRANKO, Pavel. Vyjadrovacie prostriedky, realizačné a tvorivé postupy v dokumentárnom filme: Mikrodramaturgia dokumentarizmu. 1. [diel]. Bratislava: Osvet. ústav, 1971. 62 s

DANIEL, František, KRATOCHVÍL, Miloš Václav a DVOŘÁK, František A. ABC scenáristiky: základy filmové dramaturgie: žánry ve filmu: určeno pro posl. denního i dálkového studia Filmové AMU. 1. vyd. Praha: SPN, 1964. 177 s. Učební texty vysokých škol.

KARASOVÁ, Jindra. Přehled dokumentární filmové tvorby ve světě: Data o vývoji a současném stavu: Určeno pro posl. denního i dálkového studia dokumentární tvorby. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: SPN, 1967. 203 s. Učební texty vys. škol.

SKLENÁŘ, Václav. Deset kapitol o dokumentárním televizním filmu: Určeno pro posl. fak. filmové a televizní. 1. vyd. Praha: SPN, 1974. 143 s.

BÁBELOVÁ, Irina. Základy teórie spravodajského filmu. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, 1983. 54 s. Vysokoškolské skriptá.

KRESSL, Vladimír. Střihový film: Určeno pro posl. fak. filmové a televizní. 1. vyd. Praha: SPN, 1971. 49 s.

KUČERA, Jan. Novinářský film. Vydání první. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961. 103 stran. Učební texty vysokých škol.

GÜRTLER, František, ed. Malý filmový slovník. 1. vyd. Praha: Československé filmové nakladatelství, 1948. 433 s.

Assessment methods and criteria

Overall grading is awarded based on:

minimal class attendance 75% (30%)

participation in class discussions (30%)

a written and orally presented analysis of selected documentary films from a genre perspective (40%)

Note

None

Further information

This course is an elective for all AMU students

Schedule for winter semester 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
Wed
Thu
room 217
Room No. 217

(Lažanský palác)
RŮŽIČKOVÁ A.
15:40–17:15
(parallel1)
Fri
Date Day Time Tutor Location Notes No. of paralel
Thu 15:40–17:15 Alice RŮŽIČKOVÁ Room No. 217
Lažanský palác
parallel1

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans