The Variety of Documentary Film Genres 2

Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
303ZAS2 ZK 2 2T Czech summer

Subject guarantor

Alice RŮŽIČKOVÁ

Name of lecturer(s)

Alice RŮŽIČKOVÁ

Learning outcomes of the course unit

Study results:

student is introduced to more derived genres of documentary film - edited film, instructional film, popular science film, propaganda film, clips, artistic films, film poetry, travelogues, ethnographic fim, social films and essays.

student understands the historical development of genres and recognizes the dominant figures of the genre

student is introduced to a variety of original authorial styles in examples from the works of important Czech and foreign artists

stduent critically views the genre concept of their own documentary work.

Mode of study

Classes

Prerequisites and co-requisites

None

Course contents

Course description:

This course is designed as a comparative clurse whos aim (to which it is necessary to continuously drive towards but we cannot hope to arrive at) is an attempt at defining the borders of individual genres in documentary work. We start from a historical traditional concept of individual category outside of the film field in order to research the morpho-genetic changes in its function in film and come to a possible sense of the overal taxonomic division of film.

During rich example screenings from the works of important filmmaker which non-traditionally and significantly enriched film thought (a detailed list follows) it is possible to notice other artistss in the discovery of other new expression possibilities. A variety of interesting film samples with their analysis in subsequent discussion may help attentive students (we hope) find their own original signature style.

Topic overview:

1.EDITING FILM – Esfir Šubová: Pád dynastie Romanovců, Michail Romm: Obyčejný fašismus, Jiří Brdečka: Jak se člověk naučil létat, Václav Hapl: Cena vítězství, Pavel Koutecký: Vzpomínám, Bruce Conner: Report, Len Lye: Výroba automobilu

2.WORK PROCESS, SCHOOL AND INSTRUCTIONAL - film screenings from a 16mm projector - Martin Ježek: Zkouška materiálu, Václav Bedřich: Byl pračlověk obézní?, Jak přijít o řidičský průkaz, Plíseň bramborová, Josef Šuran: Český kapr

3.POPULAR-SCIENCE FILM I - J.E. Purkyně, Bohumil Bauše: Život zabité žáby, Jiří Lehovec: Divotvorné oko a Věrná hvězda, Bohumil Vošahlík: Smrtící zvuk a Pohyb a čas, Jan Calábek: Pohyby rostlin, Václav Hapl: Lux arte facta

4.POPULAR - SCIENCE FILM II - Kurt Goldberger: Před startem do vesmíru a Zpomalený život, Rudolf Krejčík: Taková obyčejná nemoc, Jan Špáta: Pře o vepře, Pavel Koutecký: Etudy pro elektronový mikroskop

5.ADVERTISEMENT, PROPAGANDA FILM, PROPAGANDA - Miro Bernat: Sklo sklo sklo, Len Lye: Trade Tatoo, Baťovy reklamy, Oskar Fischinger: Muratti Greift Ein, Antonín Navrátil: Maličká ríša, Rudolf Mihle: Komuniké, Emil Kubiš: Autogeddon

6.MUSIC VIDEOS, MUSIC FILM - Emil Kubiš: Pokušení, Ivan Soldner: Horečka, Jan Špáta: Hallo Satchmo, Martin Čihák: Filmoklipy (Dunaj, Bartok, Deep Sweden), ARF-ARF: Thread of voise

7.ART FILM, FILM ABOUT CREATING - Pavel Koutecký: Theatrum artis, Evald Schorm: Etuda o zkoušce, Dobroslav Zborník: Prstová partitura, Hmatová kresba, Materiálová events, Kurt Kren: Selbstverstummelung

8.FILM - POETRY - Hans Richter: Everything thurns, everything moves a Two Pence Magic, Francis Thompson: N.Y., N.Y., Pascal Baes: Topic I a II, Gotfrey Reggio: Powaqqatsi

9.TRAVELOGUES - Alexandr Hackenschmied: Chudí lidé, Zikmund & Hanzelka: Kouzelníci z Asahi, Radúz Činčera: Pohled přes plot, Milan Maryška: Sibiř země žalu země naděje, Jan Hošek: Expedice Ratanakiri

10.ETNOGRAPHIC FILM - Jana Ševčíková: Piemule, Martin Ryšavý: Argiš, Rudolf Mihle: Okolo žudra, Karel Vachek: Moravská Hellas, Martin Ježek: Folklór

11.SOCIOLOGY FILM - drogy, alkohol, vězení, homosexualita - Jan Šikl: Stále na cestě, Helena Třeštíková: Tisíc let střízlivosti, Vladislav Kvasnička: Zapovězená láska, Andrea Majstorovič: Zpověď Ota Tasinato, Dagmar Smržová: Zpověď Natálie Šettnerové

12.SOCIOLOGY FILM - ženy, rodina, stáří - Jaroslav Šikl: Co stojí být ženou, Olga Sommerová: Člověk - žena, Drahomíra Vihanová: Otázky pro dvě ženy, Věra Chytilová: Čas je neúprosný, Jan Špáta: Respice finem

13.FILM - ESSAY - Václav Hapl: Člověk neumírá žízní, Vít Janeček: Příběh vody, Martin Ryšavý: Rozprava o metodě, Ivan Vojnár: V zahradě, Jan Gogola ml.: Deník babičky Němcové

Recommended or required reading

Required literature:

GAUTHIER, Guy. Dokumentární film, jiná kinematografie. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2004. 507 s. ISBN 80-7331-023-6.

NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010. 316 s. ISBN 978-80-7331-181-0.

NAVRÁTIL, Antonín. Cesty k pravdě či lži: 70 let československého dokumentárního filmu. 2. vyd., (1. v nakl. AMU). Praha: Akademie múzických umění v Praze, Filmová a televizní fakulta v Nakladatelství AMU, 2002. 285 s. ISBN 80-7331-909-8.

BARNOUW, Erik. Documentary: A history of the non-fiction film. New York: Oxford University Press, 1974. 6, 332 s.

Recommended literature:

ŠTROBLOVÁ, Soňa. Film a televize jako audiovizuální zprostředkování světa; Filmová a televizní dramaturgie a programová skladba. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2009. 164 s. ISBN 978-80-86723-73-0.

MAGÁL, Slavomír. Vývoj teórií dokumentárneho filmu. 1. vyd. Bratislava: Vysoká škola múzických umení, Divadelná fakulta, 1990. 96 s. ISBN 80-85182-11-4.

BRANKO, Pavel. Vyjadrovacie prostriedky, realizačné a tvorivé postupy v dokumentárnom filme: Mikrodramaturgia dokumentarizmu. 1. [diel]. Bratislava: Osvet. ústav, 1971. 62 s

DANIEL, František, KRATOCHVÍL, Miloš Václav a DVOŘÁK, František A. ABC scenáristiky: základy filmové dramaturgie: žánry ve filmu: určeno pro posl. denního i dálkového studia Filmové AMU. 1. vyd. Praha: SPN, 1964. 177 s. Učební texty vysokých škol.

KARASOVÁ, Jindra. Přehled dokumentární filmové tvorby ve světě: Data o vývoji a současném stavu: Určeno pro posl. denního i dálkového studia dokumentární tvorby. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: SPN, 1967. 203 s. Učební texty vys. škol.

SKLENÁŘ, Václav. Deset kapitol o dokumentárním televizním filmu: Určeno pro posl. fak. filmové a televizní. 1. vyd. Praha: SPN, 1974. 143 s.

BÁBELOVÁ, Irina. Základy teórie spravodajského filmu. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, 1983. 54 s. Vysokoškolské skriptá.

KRESSL, Vladimír. Střihový film: Určeno pro posl. fak. filmové a televizní. 1. vyd. Praha: SPN, 1971. 49 s.

KUČERA, Jan. Novinářský film. Vydání první. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961. 103 stran. Učební texty vysokých škol.

GÜRTLER, František, ed. Malý filmový slovník. 1. vyd. Praha: Československé filmové nakladatelství, 1948. 433 s.:

ŠTROBLOVÁ, Soňa. Film a televize jako audiovizuální zprostředkování světa; Filmová a televizní dramaturgie a programová skladba. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2009. 164 s. ISBN 978-80-86723-73-0.

MAGÁL, Slavomír. Vývoj teórií dokumentárneho filmu. 1. vyd. Bratislava: Vysoká škola múzických umení, Divadelná fakulta, 1990. 96 s. ISBN 80-85182-11-4.

BRANKO, Pavel. Vyjadrovacie prostriedky, realizačné a tvorivé postupy v dokumentárnom filme: Mikrodramaturgia dokumentarizmu. 1. [diel]. Bratislava: Osvet. ústav, 1971. 62 s

DANIEL, František, KRATOCHVÍL, Miloš Václav a DVOŘÁK, František A. ABC scenáristiky: základy filmové dramaturgie: žánry ve filmu: určeno pro posl. denního i dálkového studia Filmové AMU. 1. vyd. Praha: SPN, 1964. 177 s. Učební texty vysokých škol.

KARASOVÁ, Jindra. Přehled dokumentární filmové tvorby ve světě: Data o vývoji a současném stavu: Určeno pro posl. denního i dálkového studia dokumentární tvorby. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: SPN, 1967. 203 s. Učební texty vys. škol.

SKLENÁŘ, Václav. Deset kapitol o dokumentárním televizním filmu: Určeno pro posl. fak. filmové a televizní. 1. vyd. Praha: SPN, 1974. 143 s.

BÁBELOVÁ, Irina. Základy teórie spravodajského filmu. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, 1983. 54 s. Vysokoškolské skriptá.

KRESSL, Vladimír. Střihový film: Určeno pro posl. fak. filmové a televizní. 1. vyd. Praha: SPN, 1971. 49 s.

KUČERA, Jan. Novinářský film. Vydání první. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961. 103 stran. Učební texty vysokých škol.

GÜRTLER, František, ed. Malý filmový slovník. 1. vyd. Praha: Československé filmové nakladatelství, 1948. 433 s.

Assessment methods and criteria

Overall grading is awarded based on:

minimal class attendance 75% (30%)

participation in class discussions (30%)

a written and orally presented analysis of selected documentary films from a genre perspective (40%)

Note

None

Further information

This course is an elective for all AMU students

Schedule for winter semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

Schedule for summer semester 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
Wed
Thu
room 217
Room No. 217

(Lažanský palác)
RŮŽIČKOVÁ A.
15:40–17:15
(parallel1)
Fri
Date Day Time Tutor Location Notes No. of paralel
Thu 15:40–17:15 Alice RŮŽIČKOVÁ Room No. 217
Lažanský palác
parallel1

The subject is a part of the following study plans