Musical Drama Exercise

Register Not scheduled

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
304HUDET Z 4 Czech summer

Subject guarantor

Jiří MYSLÍK

Name of lecturer(s)

Jiří MYSLÍK

Learning outcomes of the course unit

Společné praktické cvičení umožní studentům/kám seznámit se v praxi se specifikami realizace obrazového ztvárnění taneční etudy ve spolupráci s katedrou tance na HAMU.

Mode of study

Realizace praktického cvičení sekvenční televizní technologií ve Studiu FAMU.

Prerequisites and co-requisites

Absolvování semináře v ZS „Opera a tanec v kinematografii“.

Course contents

Společný televizní projekt sesterských fakult HAMU a FAMU poskytuje studentům/kám možnost audiovizuálního ztvárnění krátké taneční choreografie připravené katedrou tance na HAMU.

Recommended or required reading

DVD video: Black & White / The Nederlands Dance Theater and Jiri Kilyan

DVD video: Swan Lake: Ballet in three acts - Tchaikovskij, Kirov Ballet, Petipa, Ivanov

Mlíkovská, Jiřina : Choreografické etudy, Praha 1964

Assessment methods and criteria

Kredity jsou uděleny na základě:

odevzdání dokončeného cvičení na nosiči DVD a kazetě DV.

Note

-

Further information

No schedule has been prepared for this course

The subject is a part of the following study plans