Documentary/Atelier CDM

Not scheduled

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
305CAT credit 4 0 hours (45 min) of instruction per semester, 100 to 120 hours of self-study English, Czech winter and summer

Subject guarantor

Name of lecturer(s)

Pavel BERČÍK, Jaromír KALLISTA, Jiří KONEČNÝ, Marek NOVÁK, Kateřina ONDŘEJKOVÁ, Petr OUKROPEC, Radim PROCHÁZKA, Michal REITLER, Ondřej ZIMA

Contents

Student produkce zajišťuje celkovou realizaci praktického cvičení (audiovizuální dílo, dále jen AVD) od developmentu až po uzavření ve Studiu FAMU a to dle platných vnitřních předpisů FAMU. Student obdrží od Studia FAMU začátkem ak. roku zadání s parametry (tzv. Bílá kniha) k praktickému cvičení, kterými se musí řídit. Jednotlivá praktická cvičení se liší zejména těmito parametry.

Atelier 2. ročníku CDM (FAMU International) je praktické cvičení studentů anglického programu a má následující parametry:

termín realizace: listopad

technologie: HD digitální

čistá metráž/stopáž: 15 minut

počet natáčecích dní: 5

Absolvent předmětu je schopen vést celý tvůrčí tým ve výrobě AVD až do závěrečného uzavření.

Student je povinen průběh praktického cvičení konzultovat se svým vedoucím dílny a neprodleně upozornit na vzniklé komplikace, které by bránily dané praktické cvičení řádně ukončit. Též je povinen se účastnit veškerých realizačních porad či konzultací s vedoucími pedagogy a to dle platného harmonogramu ak. roku. Student se nesmí podílet na tvorbě AVD pokud by rozsah práce na praktickém cvičení bránil v plnění dalších studijních povinností.

Learning outcomes

Cíle praktického cvičení:

●student si během procesu výroby AVD ověří své teoretické znalosti a především znalosti jazykové

●aplikuje své teoretické znalostí v praxi

●naučí se spolupracovat při tvorbě AVD se studenty ostatních oborů v mezinárodním štábu

Prerequisites and other requirements

x

Literature

x

Evaluation methods and criteria

Podmínkou pro udělení hodnocení (kreditových bodů) za realizaci praktického cvičení je jeho kompletní dokončení, které je potvrzeno ředitelem (nebo jeho pověřeným zástupcem) ze Studia FAMU a předáním veškeré dokumentace k příslušnému praktickému cvičení. Dokumentace obsahuje zejména:

●Všechny typy smluv nutné pro dané praktické cvičení (autoři, studenti, účinkující, koprodukční smlouvy, sponzoři, hudba/skladatel ap.)

●Námět, synopse, literární a technický scénář, případně i storyboard

●Aproximativní rozpočet

●Výrobní list a zápis z realizační porady

●Výrobní a natáčení plán

●Denní dispozice

●Denní zprávy

●Hudební sestava

●Závěrečné vyúčtování

●Závěrečná výrobní zpráva

●Fotografie z natáčení, fotosky

●Titulková listina

●Dialogová listina v českém i anglickém jazyce

Further information

Course may be repeated

No schedule has been prepared for this course

The subject is a part of the following study plans