Chemical principle of photography 1

Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
307CHEZ1 ZK 2 2T Czech winter

Subject guarantor

Jiří PETERA, Martin STECKER

Name of lecturer(s)

Jiří PETERA, Martin STECKER

Learning outcomes of the course unit

Lectures are focused on an introduction to the basics of photography chemical procedures.

Mode of study

Hodnocení:

Zápočet: udělený na základě ohodnocení odevzdaného praktického cvičení a účastí minimálně 75%.

Ústní zkouška zahrnuje následující tematické okruhy:

•Princip fotografického záznamu obrazu.

•Obecné schéma zpracování černobílých fotografických materiálů.

•Vyvolávání negativních materiálů (formáty 135, 120 a listové filmy)

•Faktory ovlivňující míru vyvolávání.

•Typy fotografických pozitivních materiálů (podložky, povrchy, gradace, spektrální citlivost)

•Zpracování pozitivních černobílých materiálů

•Záznam na barevné materiály a jejich zpracování.

•Retuš a finalizace černobílých kopií.

Prerequisites and co-requisites

None

Course contents

This course focuses on acquiring fundamental theory knowledge and manual skills so the students may be able, in further study, to apply it in their creative work.

In the theory lectures students are introduced to photo processing theory. They receive knowledge of photo image principles, types and composition of photographic materials, their processing and evaluation.

In the exercises theory knowledge is employed and manual dexterity is developed in processing photographic material; introduction to and working with this students learn to use some specific processing techniques in B/W processing.

Overall students receive a complete overview of the generation of a photo image, its modifications and applications. Students will be capable in their photography work.

Lecturer: Ing. Jiří Petera, 603 761 747, peterajiri@seznam.cz

Recommended or required reading

Seznam doporučené literatury:

Šimek J., Základy fotochemie, Praha AMU 1983

C.E.Kenneth Mees, The Theory of the Photographic process, The Macmillan Comp., New York 1945.

Junge K.W., Hubner G. Fotografická chemie, český překlad, Praha SNTL 1983

Šimková M., Šimek J. Kvalifikační příručka pro fotografa a laboranta, Praha Práce 1973

Šimek J. Fotografické techniky, Praha Práce 1969

Souček L., Speciální fotografické techniky, Praha Orbis 1967

Tomášek Z., Fotografické chemikálie, Merkur, 1982

Assessment methods and criteria

Grading:

Credit: awarded on the basis of evaluation of the submitted exercise (developing kinetics), successfull completion of the written test and minimum 75% participation.

Oral exam includes the following topics:

--Role of silver halides - latent image theory

-- Basic development scheme

-- Photochemical laws (Grotthus-Draper Law, Bunsen-Roscoev Law, Einstein's Law, Schwarzschild Effect)

-- Photographic emulsion as a collection of microcrystals of silver halide

-- Influence of emlusion microcrystal size on sensitivity, graniness and gradation of photographic material

-- Improving sensitivity ratio - graniness by way of microcrystal emulsion structure, through crystal structure damage

-- Tabular crystals

-- Composite crystals (shell-core; epitaxial crystals)

-- Production of photographic emulsions and photographic materials

Processing photographic material

Black and White materials, positive-negaitve system

-- Developing:

--- Chemical development (chemical basis, developing materials, composition of developer for B/W photography)

--- Physical development (chemical basis, developer composition)

--- Kinetic development

--Fixing (chemical basis, types of fixatives)

--Washing

--Special photography technology

--- Diffusion and its use

--- Intensifying negatives

--- Weakening negatives

--- Rehalation

--- Toning

Black and White inversion process

-- Structure of BW inversion materials

-- Processing

Color photograph materials

-- White and color (additive and subtractive color mixing

-- Physical principles of recording a color image

-- Chemical prinicples of recording a color image

-- Evaluating color photographic material

-- Types of color photographic material

--- The system of positive-negative (prinicple of the recording and developing process)

--- System of positive-negative (principle of the recording and developing process)

--- Kodachrome (principle of the recording and developing process)

--- Color material based on diffusion procedures (prinicple of the recording and developing process)

Note

None

Schedule for winter semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans