Jan Měřička workshop: Your own colorful space 1

Subject is not scheduled Not scheduled

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
307DIJM1 exam 3 2 hours (45 min) of instruction per week, 57 to 72 hours of self-study English, Czech winter

Subject guarantor

Name of lecturer(s)

Contents

Obsahem kurzu je tvůrčí práce s technikou sítotisku s důrazem na fotografii jako vstupní materiál.

Zahrnuje jak základy techniky sítotisku, tak kreativní experimenty na pomezí fotografie a grafiky. Kurz je otevřen používání kresby, malby a alternativní tvorby sítotiskových šablon.

The content of the course is creative work with the technique of screen printing, with emphasis on photography as input material.

It includes both the basics of screen printing technique and creative experiments on the border of photography and graphic art. The course is open to using drawing, painting and alternative creation of screen printing stencils.

Learning outcomes

Tvůrčí využití techniky sítotisku

Creative use of screen printing techniques

Prerequisites and other requirements

nejsou / none

Literature

není / none

Evaluation methods and criteria

Tvůrčí uchopení tématu, zvládnutí techniky sítotisku a kvalita praktického výstupu.

The creative grasp of the topic, mastery of screen printing technique and the quality of practical output.

Note

Místo konání: Sítotisková dílna KF FAMU, Bolzanova 7.

Termíny dílen, letní semestr 2020/2021

Terms of workshops, spring term 2020/2021

Location: Screenprint workshop, Photography Dept., FAMU, Bolzanova 7.

Termíny dílen, letní semestr 2020/2021

Terms of workshops, spring term 2020/2021

Further information

Course may be repeated

No schedule has been prepared for this course

The subject is a part of the following study plans