Theory of Film Music 2

Subject is not scheduled Not scheduled

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
308TFIH2 ZK 1 12S Czech summer

Subject guarantor

Name of lecturer(s)

Learning outcomes of the course unit

Historie filmové hudby sahá k počátkům filmu a nekryje se úplně s historií zvukového filmu. V momentě nástupu zvukového filmu tak zde již existovala určitá zvyklost užití hudby ve filmu, která spoluformovala jak tvůrčí postupy, tak očekávání publika. Tato prvotní zvyklost, jakkoli prchavá a proto jen těžko uchopitelná, vytvořila estetické předpoklady pro nástup filmové hudby.

Hudba ve filmu byla ve svých počátcích předmětem mnoha experimentů, z nichž se budeme zabývat zejména Pudovkinem, Langem a Clairem. Některé z těchto různých stylů filmové hudby se navzdory své teoretické přitažlivosti neujaly jako standard pro užití ve filmu. Rovněž se budeme věnovat počátkům tzv. klasického hollywoodského stylu, který se posléze stal nejvlivnějším a nejobvyklejším způsobem užití hudby ve filmu. Poté budeme alespoň v obrysech zkoumat vývoj těchto raných typů filmové hudby, jejich zapadání a znovuzrozování. Součástí kurzu bude množství příkladů ilustrujících jednotlivé tendence a estetické principy.

Mode of study

Prerequisites and co-requisites

Course contents

  1. The revolt of post-war film. The start of rock and pop
  2. Original film
  3. French New Wave
  4. Walter Murch. THX 11-38. Conversation. Renaissance of the classic Hollywood style and rise of New Bablylon
  5. Analysis class I. Stanley Kubrick
  6. Analysis class II. David Lynch
  7. Analysis class III.
  8. Analysis class IV.

Recommended or required reading

Assessment methods and criteria

Further information

No schedule has been prepared for this course

The subject is a part of the following study plans