Special Exercises 3

Subject is not scheduled Not scheduled

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
309CM3 Z 3 9S Czech

Subject guarantor

Name of lecturer(s)

Learning outcomes of the course unit

Výsledkem je dokončené praktické mimořádné cvičení.

Mode of study

.

Prerequisites and co-requisites

žádné

Course contents

V průběhu bakalářského i magisterského studia se stává, že student chce realizovat svoje praktické cvičení oborové nebo se podílet na společném cvičení jiné katedry FAMU, které není vypsáno v ročním učebním plánu KAT. Tento volitelný předmět mu to umožňuje. Hodinová zátěž tohoto cvičení je cca 30 hod.

Recommended or required reading

Žádná literatura není doporučená.

Assessment methods and criteria

Zápočet se uděluje na základě dokončení mimořádného cvičení.

Note

žádné

Further information

Course may be repeated

No schedule has been prepared for this course

The subject is a part of the following study plans