Technical Training 8

Register Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
373BTCV8 Z 3 5T Czech summer

Subject guarantor

Eric ROSENZVEIG

Name of lecturer(s)

Sara Patrícia DA SILVA PINHEIRO, Eric ROSENZVEIG

Learning outcomes of the course unit

The aim of the course is an introduction to the basic production and post-production tools of audio-visual pieces.

Mode of study

Forma obecné explikace následovaná aktivní
, dialogickou prací u počítače na základě konkrétních materiálů a příkladů.

Prerequisites and co-requisites

Recommended for all students, required in the 3rd year.

Course contents

Fourth project of a mobile phone application for Android or IOS

The aim of the project is the creation of a platform for sharing data (image, sound, text, etc.) commercially available for mobile devices. A key aspect of the project is its link to current culture, everyday use and potential participation everywhere and the sharing of alternative (non-commercial) ideas. Students may work individually or in groups on one project.

Recommended or required reading

http://cas.famu.cz/wiki/index.php/blok

Assessment methods and criteria

Předmět je atestován na základě dostatečné docházky, písemného testu a/nebo samostatně realizovaného projektu, který dle zadání bude rekapitulovat všechna probíraná témata.

Note

Vznik tohoto předmětu reaguje na dlouhodobě se objevující mezery či závažné disproporce v základních uživatelských i kontextových znalostech studentů stran audiovizuálních technologií. Je určen primárně pro studenty prvního ročníku oboru Audiovizuální studia, v rámci kapacitních možností jsou vítani i ostatní studenti.

Výuka je zaměřena na pochopení souvislostí i získání výchozích praktických dovedností při práci s HW i SW při zpracování obrazu a zvuku. K této tematice existuje nespočet názorných výkladů na internetu, pro výuku jsme vybrali ty nejvhodnější z hlediska potřeb našich studentů.

Schedule for winter semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

Schedule for summer semester 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
room
()
ROSENZVEIG E.
14:00–18:05
(parallel1)
Wed
Thu
Fri
Date Day Time Tutor Location Notes No. of paralel
Tue 14:00–18:05 Eric ROSENZVEIG
parallel1

The subject is a part of the following study plans