The History of Czech Cinema 1

Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
373DCEK1 ZK 3 6T Czech winter

Subject guarantor

Jan BERNARD

Name of lecturer(s)

Ivan KLIMEŠ

Learning outcomes of the course unit

Lecture provides a basic summary of information about domestic film culture and its financing system in individual stages of development.

Mode of study

Lectures and film screenings

Prerequisites and co-requisites

Knowledge of Czech cinema - analytical and critical skills.

Course contents

History of Czech Film A

(1895 - 1970)

Lectures focus on cinematographic events in today's Czech Republic, with a view to the post-war development in Slovakia. It emphasizes system principles of the industry and its changes in relation to the common, that is, political developments. In the first decade of the 20th century attention is devoted to changes in the social status of film media, differences in types of cinematographic activities from the position of a Austro-Hungarian province and the perspective of national cinematography of an independent state with a view to the ethnic understanding of that concept. Following this is a genesis of the film profession, production foundation of the industry, state intervention into the the field, significant generations of filmmakers and individual figures. Possible personal film creations are given particular emphasis for their kultural-historical context. Lectures contain and number of film examples and are supplemented by screenings of feature films.

 1. Austro-Hungary
 2. Austro-Hungary
 3. The 1920s
 4. Entrance of sound in the 1930s
 5. Protectorate
 6. Protectorate
 7. Nationalization
 8. Post-February Cinematography
 9. First half of the 1950s
 10. Beginnings of the New Wave
 11. Documentary film of the 1950s and 60s
 12. Animation

1) 3. 10. Cikáni(1921)

2) 10. 10. Erotikon (1929)

3) 17. 10. Batalion (1927)

4) 24. 10. Marijka nevěrnice (1933)

5) 31. 10. Ze soboty na neděli (1931)

6) 7. 11. Extase (1932)

7) 14. 11. Šťastnou cestu (1943)

8) 21. 11. Daleká cesta (1948/1949)

9) 28. 11. Dědeček automobil (1956)

10) 5. 12. Postava k podpírání (1963) + O něčem jiném (1963)

11) 12. 12. Křik (1963)

12) 19. 12.Happy end (1967)

13) 2. 1. Maratón (1968) / Spřízněni volbou (1968)

Recommended or required reading

Required:

BARTOŠEK, Luboš: Náš film. Kapitoly z dějin (1896 - 1945). Praha 1985. [Nebo týž: Dějiny československé kinematografie I - II. Praha 1979 - 1982.]

BOČEK, Jaroslav: Kinematografie ve dvacetiletí republiky. Film a doba 11, 1965, č. 5, s. 227 - 237 (přetištěno in: J. B., Kapitoly o filmu. Praha 1968, s. 147 - 169).

DOLEŽAL, Jiří: Česká kultura za protektorátu. Školství - písemnictví - kinematografie. Praha 1996. [část o kinematografii]

HAVELKA, Jiří: Kronika našeho filmu 1898 ? 1965. Praha 1967.

NAVRÁTIL, Antonín: Cesty k pravdě či lži. 70 let čs. dokumentárního filmu. Praha 1968. [Nebo týž: Vývoj čs. dokumentárního filmu. Praha 1968.]

SZCZEPANIK, Petr: Konzervy se slovy. Počátky zvukového filmu a česká mediální kultura 30. let. Brno: Host 2009.

Recommended:

BARTOŠEK, Luboš: Desátá múza Vladislava Vančury. Praha 1973.

BARTOŠEK, Luboš: Ponrepo. Od kouzelného divadla ke kinu. Praha 1957.

BREGANT, Michal: Avantgardní tendence v českém filmu. Filmový sborník historický 3, Praha 1990, s. 137-174.

CIESLAR, Jiří: Česká kulturní levice a film ve dvacátých letech. Praha 1978.

ČAPEK, Karel - Josef Čapek: Filmová libreta. Praha 1989.

FIALA, Miloš: Československý film po Únoru. Film a doba 14, 1968, č. 2, s. 88 - 91; č. 3, s. 137 - 139.

Filmový sborník historický 2. Praha 1991 (Tomáš Grulich, Osídlování pohraničí po roce 1945 a film, s. 67 - 74; Jan Bernard, Diskuse o pojetí rozvoje našeho filmu v první polovině roku 1948, s. 75 - 80; Ivan Klimeš, K povaze historismu v hraném filmu poúnorového období, s. 81 - 86; Jan Svoboda, Poučení z činnosti Čs. filmového ústavu v letech 1945 - 1950, s. 263 - 270).

Filmový sborník historický 3. Praha 1992 (Jiří Pokorný, Odbory a znárodněný film, s. 175 - 215).

HAVELKA, Jiří: 50 let československého filmu (Sbírka statistického a dokumentačního materiálu). Praha 1953.

HRADSKÁ, Viktoria: Česká avantgarda a film. Praha 1976.

KLIMEŠ, Ivan: Z počátku scenáristiky v českých zemích. Iluminace 4, 1992, č. 2, s. 57-96.

KLIMEŠ, Ivan: Cech panen kutnohorských z hlediska nacionálního. (Svědectví dialogů). In: Nacionalismus a film. Morava ve filmu. Ed. Luboš Ptáček, Univerzita Palackého, Olomouc 2002, s. 79-88.

KLIMEŠ, Ivan - Gernot Heiss: Kulturní průmysl a politika. In: titíž: Obrazy času. Český a rakouský film 30. let. Praha - Brno 2003, s. 303-320.

KLIMEŠ, Ivan: Matka a dítě. Čtyřicet pět sekund dialogu v Usměvavé zemi (1952). Iluminace 6, 1994, č. 4, s. 47 - 73.

KLIMEŠ, Ivan: Po nástupu zvuku (1930 - 1945). In: Marta Sylvestrová (ed.), Český filmový plakát 20. století. Moravská galerie v Brně - Ex libris, Praha, Brno - Praha 2004, s. 77-85.

KLIMEŠ, Ivan: Kinematografie v rukou státu (1945 1959). In: Marta Sylvestrová (ed.), Český filmový plakát 20. století. Moravská galerie v Brně - Ex libris, Praha, Brno - Praha 2004, s. 86-94.

KLIMEŠ, Ivan: Filmaři a komunistická moc v Československu. Iluminace 16, 2004, č. 4, s. 129-137.

KNAPÍK, Jiří: Trampoty „Císařova pekaře“. Slavný film na pozadí ideologických sporů. Dějiny a současnost 20, 1998, č. 6, s. 28 - 32.

KNAP, Karel: Přehled práva filmového. [Praha] 1945.

LINHART, Lubomír: První estetik filmu Václav Tille. Praha 1968.

MAREŠ, Petr: Politika a „pohyblivé obrázky“. Spor o dovoz amerických filmů do Československa po druhé světové válce. Iluminace 6, 1994, č. 1, s. 77-95.

MLČOUŠEK, Vladimír: Vítězslav Nezval a film. Praha 1979.

MOCNÁ, Dagmar: „Červená knihovna“ v českém filmu třicátých let. Iluminace 7, 1995, č. 2, s. 53-98.

MOCNÁ, Dagmar: Kondelík a „kondelíkovština“. Iluminace 10, 1998, č. 4, s. 39-60.

Ptáček, Luboš (ed.): Panorama českého filmu. Olomouc 2000.

RAK, Jiří - Ivan Klimeš: Idea národního historického filmu v české meziválečné společnosti. Iluminace 1, 1989, č. 2, s. 23-37.

RAK, Jiří: Úvahy o národním charakteru českého filmu po roce 1918. Iluminace 1, 1989, č. 1, s. 30-42.

SMEJKAL, Zdeněk: Rané práce Karla Smrže o dějinách českého filmu. In: Otázky divadla a filmu. Theatralia et cinematographica I. Brno 1970, s. 265-279.

SMEJKAL, Zdeněk: Počátky estetické orientace v historiografii českého filmu. In: Otázky divadla a filmu. Theatralia et cinematographica II. Brno 1971, s. 327-347.

ŠTÁBLA, Zdeněk: Český kinematograf Jana Kříženeckého. Praha 1973.

ŠTÁBLA, Zdeněk: Kinematografické projekce v Čechách a na Moravě v létech 1896 - 1897. Praha 1979.

ŠTÁBLA, Zdeněk: Vývoj filmového obchodu za Rakouska-Uherska a Československé republiky (1906 - 1939). Filmový sborník historický 3, Praha 1990, s. 5-48.

Sources and memories

Jak byl znárodněn československý film - svědectví a dokumenty. Film a doba 11, 1965, č. 2 - 5, 7 - 9, 12.

KSČ a československá kinematografie. Praha 1981, s. 67 - 71 (usnesení z dubna 1950).

Záznam na paměť. Iluminace 3, 1991, č. 2, s. 83 - 105.

KLOS, Elmar: S odstupem času? Iluminace 3, 1991, č. 2, s. 106 - 114.

VÁVRA, Otakar: Podivný život režiséra. Obrazy vzpomínek. Praha 1996.

Znárodněný film a pokusy o jeho „odnárodnění“. Praha 1947.

Český film I - doporučené filmy

Tonka Šibenice (1930)

Pudr a benzin (1931)

Peníze nebo život (1932)

Před maturitou (1932)

Extase (1933)

Řeka (1933)

Hej rup! (1934)

Marijka nevěrnice (1934)

Jánošík (1935)

Maryša (1935)

Bílá nemoc (1937)

Filosofská historie (1937)

Cech panen kutnohorských (1938)

Zborov (1938)

Cesta do hlubin študákovy duše (1939)

Eva tropí hlouposti (1939)

Kouzelný dům (1939)

Kristián (1939)

Ohnivé léto (1939)

Babička (1940)

Pohádka máje (1940)

Jan Cimbura (1941)

Noční motýl (1941)

Barbora Hlavsová (1942)

Šťastnou cestu (1943)

Muži bez křídel (1946)

Čapkovy povídky (1947)

Nevíte o bytě? (1947)

Siréna (1947)

Uloupená hranice (1947)

Krakatit (1948)

Návrat domů (1948)

Svědomí (1948)

Daleká cesta (1949)

Němá barikáda (1949)

Pytlákova schovanka (1949)

Vstanou noví bojovníci (1950)

Císařův pekař ? Pekařův císař (1951)

Divotvorný klobouk (1952)

Pyšná princezna (1952)

Jan Hus (1954)

Stříbrný vítr (1954)

Cesta do pravěku (1955)

Dědeček automobil (1956)

Ztracenci (1956)

Škola otců (1957)

Štěňata (1957)

Vlčí jáma (1957)

Touha (1958)

Tři přání (1958)

Vynález zkázy (1958)

Zde jsou lvi (1958)

Žižkovská romance (1958)

Kam čert nemůže (1959)

Král Šumavy (1959)

Probuzení (1959)

Romeo, Julie a tma (1959)

Velká samota (1959)

Holubice (1960)

Vyšší princip (1960)

Assessment methods and criteria

For FAMU students the semester is concluded with a written test.

Attendance at screenings is obligatory - only 3 excused absences!

A: 100-90; B: 89-75; C: 74-65; D: 64-50

Note

Lecture course for third-year FAMU students combined with first-year students in film studies in the Department of Film Studies at the Faculty of Arts, Charles University. The lectures will cover the period from the origin of cinematography up to 1960 and will provide students with a general but complex overview of the history of the development of cinematography in the Czech lands and Slovakia. The course will look at the processes of the field's professionalisation and its gradual aesthetic maturity (especially in the sphere of fiction film), will examine the social function of Czech film at individual periods in history and the context between film and literature and film and theatre and or the relationship between film and traditional artistic fields in general, and will also focus on the changing status of cinematography in the economic and political life of the first and second republics, during Nazi occupation, and after the nationalisation of the industry in 1945. This is a three-hour lecture followed by a screening of at least one feature-length film.

Further information

This course is an elective for all AMU students

Schedule for winter semester 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
Wed
room 107
Room No. 1

(Lažanský palác)
KLIMEŠ I.
09:00–11:25
(lecture parallel1)
room 124
Projection Room

(Lažanský palác)
KLIMEŠ I.
11:30–13:55
(lecture parallel1)
Thu
Fri
Date Day Time Tutor Location Notes No. of paralel
Wed 09:00–11:25 Ivan KLIMEŠ Room No. 1
Lažanský palác
lecture parallel1
Wed 11:30–13:55 Ivan KLIMEŠ Projection Room
Lažanský palác
lecture parallel1

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans