The History of Czech Cinema 2

Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
373DCEK2 ZK 3 6T Czech summer

Subject guarantor

Jan BERNARD

Name of lecturer(s)

Tereza CZESANY DVOŘÁKOVÁ

Learning outcomes of the course unit

Students expand their knowledge of the important phases of the history of Czech cinematography.

Mode of study

Lectures and film screenings

Prerequisites and co-requisites

Students must have completed History of Czech Cinematography I.

Attendance at screenings is obligatory - only 3 excused absences!

Course contents

Survey lecture series in the History of Czech cinematography II continuing lectures by Assoc. Prof. Ivan Klimeš, survey of the History of Czech Cinematography I. The course covers the period from the 1960s to the present.

 1. Czech and Slovak New Wave I ; doc. Stanislava Přádná

significance of FAMU, intimate core: Forman-Passer-Papoušek, influencing trends in topics and style, image of society „roughly“

 1. Czech and Slovak New Wave II ; doc. Stanislava Přádná

review, parabolic and impressive tendencies in the Czechoslovak New Wave

 1. Documentaries of the 1970s and 1980s; Magda Španihelová, Ph. D.

Original documentary films of the 1970s, refuge for New Wave artists, poetics and topics of Jan Špáta, female documentarists, arranged topics and their original transformation, popular instructional films, documentary film in the service of pro-regime propaganda

 1. Ascent and running of so called normalisation in Czech film; Tereza Cz Dvořáková, Ph. D.

changes in Czechoslova film leadership, personal purification of professional artists, the fates of New Wave artists, changes in the Barrandov film studios structure, new dramaturgy and ideology

 1. Features of the 1970s and 1980s; Tereza Cz Dvořáková, Ph. D.

Genre and topic limitations, so called consolidation of artists and classics in the service of normalisation, work of „the remnants“ of the New Wave, hindering the entrance of a new generation, film for children and youth, process of political abatement in the second half of the 1980s

 1. Transformation of Czech film after 1989; Tereza Cz Dvořáková, Ph. D.

the state and cinematography after 1989, film legislation, privatisation, changes in film production and distribution, changes in film shooting and presentation technology (electronic media, digitisation), development of the film market and festival environments, EU influence

 1. Czechoslovak Television until 1989; Mgr. Jana Čížkovská

Technical possibilities, origins of the insitution, cultural-political commissions, dramatic works, important figures.

 1. Czech feature film after 1989; Tereza Cz Dvořáková, Ph. D.

tendencies - genres - topics, works by directors from various generations, exploitation film, post-modern and New Wave review

 1. Documentary film after 1989; Magda Španihelová, Ph. D.

development of documentary film after 1989, production particulars, Karel Vachek and the „Jihlava generation“, other important Czech documentary figures

 1. Development of Czech animated film 1970s to 1990s; Tereza Cz Dvořáková, Ph. D.

original animated films of the 1970s and 80s, Jan Švankmajer, VŠUP graduates of the 1980s and Animation Dept. graduates of the 1990s

 1. Development of TV broadcast in the Czech Republic after 1989; Mgr. Jakub Jiřiště

transformation and development of Czech Television production activity, arrival of private broadcasters and the consequences thereof, technological changes, changes in television style and genre.

 1. OPTIONAL LECTURE OFFER AFTER THE END OF THE TERM (students of FAMU won´t be attested of this topic)

Czech experimental film from 1960s to today, Sylva Poláková, Ph. D.

position of experimental film in socialist Czechoslovakia, a rapid development after 1989, influence of the fine arts.

Recommended or required reading

REQUIRED FILMS:

Tvorba české nové vlny

Československá televize do roku 1989, Mgr. Šimon Bauer

Nástup a průběh tzv. normalizace v českém filmu, Tereza Cz Dvořáková, Ph. D.

Hraná tvorba 70. a 80. let, Tereza Cz Dvořáková, Ph. D.

Dokumentární film 70. a 80. let, Magda Španihelová, Ph. D.

Transformace českého filmu po roce 1989, Tereza Cz Dvořáková, Ph. D.

Česká filmová tvorba po roce 1989, Tereza Cz Dvořáková, Ph. D.

Dokumentární film po roce 1989, Magda Španihelová, Ph. D.

Vývoj českého animovaného filmu 70. až 90. let, Tereza Cz Dvořáková, Ph. D.

Vývoj televizního vysílání v ČR po roce 1989, Mgr. Šimon Bauer

REQUIRED LITERATURE:

Blažejovský, Jaromír: Normalizační film. Cinepur 11, 2002, č. 21, s. 6 -11.

Hames Peter: Československá nová vlna. B. m., KMa 2008.

Hulík, Štěpán: Kinematografie zapomnění. Počátky normalizace ve Filmovém studiu Barrandov (1968–1973). Praha: Academia 2011

Recommended literature:

Barešová, Marie – Cz Dvořáková, Tereza: Generace normalizace. Ztracená naděje českého filmu? Praha: NFA 2017.

Bílek Petr A.: James Bond a Major Zeman. Ideologizující vzorce vyprávění. Příbram: Pistorius Olšanská 2007.

Bílek, Petr A., Činátlová, Blanka (eds.): Tesilová kavalérie. Popkulturní obrazy normalizace. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2010.

Boček, Jaroslav: Kapitoly o filmu. Praha: Orbis 1968.

Bren, Paulina: Zelinář a jeho televize: kultura komunismu po pražském jaru 1968. Praha: Academia 2013.

Březina, Václav: Lexikon českého filmu. Praha: Cinema 1996.

Buchar, Robert: Sametová kocovina (dvd nebo kniha). Brno: Host 2001.

Cieslar, Jiří: Kočky na Atalantě. Praha: Akademie múzických umění 2003.

Cinepur 85 (leden 2013): téma Transformace kinematografií regionu střední Evropy po roce 1989.

Česálková, Lucie (ed.): Generace Jihlava. Brno: Větrné mlýny 2014.

Český hraný film IV-VI, 1961-1993. Praha: NFA 2004-2010.

Čulík, Jan: Jací jsme. Česká společnost v hraném filmu devadesátých a nultých let. Brno: Host 2007.

David, Ivan: Filmové právo. Autorskoprávní perspektiva. Nová beseda 2015.

Dutka Edgar, Scenáristika animovaného filmu. Minimum z historie české animace. Praha: NAMU 2012 (3. vyd.).

Filmová ročenka. Praha: NFA 1992 – 2010.

Franc, Martin – Krátká, Lenka: Dějiny AMU ve vyprávěních. Praha: AMU 2017 /části věnované FAMU/.

Hadravová, Tereza – Martinek, Přemysl (eds.): Normalizace. Sborník prací a rozhovorů pro Sokolovský filmový seminář 2006. Loket: Občanské sdružení démonický koník 2006.

Halada, Andrej: Český film devadesátých let. Praha: NLN 1997

Iluminace 9, 1997, č. 1 – tematické číslo věnované normalizaci v československé kinematografii.

Kruml, Milan: Televize? Televize! Praha: Česká televize 2013.

Liehm, Antonín J.: Ostře sledované filmy. Praha: NFA 2001.

Lukeš, Jan: Diagnózy času. Český a slovenský poválečný film. Praha: Slovart 2013.

Nová nová vlna? Praha: NFA 2002, s. 39-69.

Peňás Jiří: Deset procent naděje. Výbor z publicistiky 1995-2001. Nakladatelství Dokořán, 2002.

Poš, Jan: Výtvarníci animovaného filmu. Praha: Odeon 1990.

Přádná, Stanislava – Škapová, Zdena – Cieslar, Jiří: Démanty všednosti. Český a slovenský film 60. let. Kapitoly o nové vlně. Praha: Pražská scéna 2002.

Ptáček, Luboš (ed.): Panorama českého filmu. Olomouc: Rubico 2000.

Skopal, Pavel (ed.): Naplánováná kinematografie. Český filmový průmysl 1945 až 1960. Praha: Academia 2012.

Skupa, Lukáš: Vadí – nevadí. Česká filmová cenzura v 60. letech. Praha: NFA 2016 /kapitoly po r. 1969/.

Stankovič, Andrej: Co dělat, když Kolja vítězí? Praha: Triáda 2008.

Szczepanik, Petr: Továrna Barrandov: Svět filmařů a politická moc 1945–1970. Praha: NFA 2016.

Martin Štoll: Český film. Režiséři – dokumentaristé. Praha: Libri 2009.

Voráč, Jiří: Český film v exilu. Brno: Host, 2004 /kapitoly z dějin po roce 1968/.

Zpráva o české kinematografii. Praha: OHSP/OMA MK ČR 199X-2010 /knihovna NFA, část on-line aj./.

Žalman, Jan: Umlčený film. Kapitoly z bojů o lidskou tvář československého filmu. Praha: Národní filmový archiv 1993.

Ideological sources:

Českoslovenští filmoví režiséři sedmdesátých let. Praha: ČSFÚ 1983.

Jiří Purš: Obrysy vývoje československé znárodněné kinematografie. Praha: ČSFÚ 1985.

Other recommended sources:

Memoárové knihy, rozhovory a deníky významných filmových režisérů (P. Juráček, V. Jasný, O. Vávra, V. Chytilová, atd.)

Monografie věnované jednotlivým osobnostem (J. Němec, M. Forman, I. Passer, K. Vachek, J. Kadár, D. Vihanová, J. Špáta, J. Švankmajer aj.)

Dobové kritické a esejistické reflexe (Film a doba, Filmové a televizní noviny, Divadlo, Scéna aj.; J. Cieslar, J. Bernard atd.).

Audio-visual and on-line sources for study:

Rozmarná léta českého filmu (Petr Vachler – Jan Slavík, 2010) /dostupné na webu ČT/

Těžká léta československého filmu 1969-1989 (Jan Stehlík, 2011) /dostupné na webu ČT/

Uvnitř Vnitra (Josef Císařovský, 2007) /dostupné na webu ČT/

www.filmovyprehled.cz

Assessment methods and criteria

Requirements for successful attestation of the subject:

1 / completed History of Czech Cinematography I

2 / attendance at film screenings is obligatory - tolerance 3 excused absences

3 / successful passing the exam in the form of a written test

Note

Survey of the History of Czech Film has, as its aim, to acquaint students with the period of 1960-2000 in Czech cinematography, in which, along an aesthetic perspective (artsistically marked artists and pieces), emphasis is placed on an understanding of the overall social, political, economic and technological views of those years which significantly determine our cinematographyfor those years.

Further information

This course is an elective for all AMU students

Schedule for winter semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

Schedule for summer semester 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
Wed
room 107
Room No. 1

(Lažanský palác)
CZESANY DVOŘÁKOVÁ T.
09:00–11:25
(lecture parallel1)
room 124
Projection Room

(Lažanský palác)
CZESANY DVOŘÁKOVÁ T.
11:30–13:55
(lecture parallel1)
Thu
Fri
Date Day Time Tutor Location Notes No. of paralel
Wed 09:00–11:25 Tereza CZESANY DVOŘÁKOVÁ Room No. 1
Lažanský palác
lecture parallel1
Wed 11:30–13:55 Tereza CZESANY DVOŘÁKOVÁ Projection Room
Lažanský palác
lecture parallel1

The subject is a part of the following study plans