Print study plan

Study plan Non-Verbal Theatre (Mg) - from 2022/23

Study type: Continuing Master's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | simplified
Code Course Name 1st year 2nd year ECTS
WS SS WS SS
Povinné předměty hlavní
109DR* Dramaturgy and directing
ZK-8-8CT
Z-8-8CT
16
109FD* Physical Theatre
Z-6-8CT
ZK-6-8CT
12
Minimal number of credits 28
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702DAOU* English for Students of Theatre
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
109DAD* Theatre Literary Management
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
6
109DA* Theatre Literary Management
Z-4-2PT
Z-4-2PT
8
109HSM* Masks in Actor Training
Z-2-2CT
Z-2-2CT
Z-2-2CT
6
109IT* Individual Creation
Z-3-3CT
Z-3-3CT
Z-4-3CT
Z-4-3CT
14
109OUP* Operations Organization for the Arts
Z-1-2ST
ZK-2-2ST
3
109PDP* Preparation of diploma thesis
Z-2-2ST
Z-4-2ST
6
109PSMG* Psychology of Mimic and Gesticulation Seminar
Z-2-2PT
ZK-2-2PT
Z-2-2PT
ZK-2-2PT
8
109SDJT* Light Design and Stage Technology
Z-1-2ST
Z-1-2ST
Z-1-2ST
3
109TEND* Theory Non-Verbal Theatre
Z-3-2ST
ZK-3-2ST
Z-4-2ST
Z-4-2ST
14
109ZFR* Basics of Film Language
Z-2-4ST
Z-2-4ST
4
Minimal number of credits 78
Optional subjects
109NDPM Nonverbální divadlo - pedagogické minimum
0
109NDNVV Nonverbální divadlo (Mg.) - volitelné předměty
0
702CJ Foreign language - elective
0
703PTRV Physical Education - elective
0
Minimal number of credits 0
Total number of set credits 106
Number of credits that have to be obtained from optional subjects 14
Total number of credits 120
Nonverbální divadlo - pedagogické minimum [109NDPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

Foreign language - elective [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Physical Education - elective [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

In addition you can enroll the following optional subjects:
List of faculty optional subjects
School Elective Courses

You can enroll the following courses during semester:
List of unscheduled subjects and modules

Subjects of profiling base

Subject Type During final examination the following will be evaluated
Physical Theatre 1 (109FD1) PS Graduate performance
Physical Theatre 2 (109FD2) PS Graduate performance
Dramaturgy and directing 1 (109DR1) PS Graduate performance
Dramaturgy and directing 2 (109DR2) PS Graduate performance
Theory Non-Verbal Theatre 1 (109TEND1) BS Diploma thesis
Theory Non-Verbal Theatre 2 (109TEND2) BS Diploma thesis
Theory Non-Verbal Theatre 3 (109TEND3) BS Diploma thesis
Theory Non-Verbal Theatre 4 (109TEND4) BS Diploma thesis
Individual Creation 1 (109IT1) PS Graduate performance
Individual Creation 2 (109IT2) PS Graduate performance
Individual Creation 3 (109IT3) PS Graduate performance
Individual Creation 4 (109IT4) PS Graduate performance
Preparation of diploma thesis 1 (109PDP1) BS Diploma thesis
Preparation of diploma thesis 2 (109PDP2) BS Diploma thesis
Theatre Literary Management 1 (109DAD1) BS (S109DAUD)
Theatre Literary Management 2 (109DAD2) BS
Theatre Literary Management 3 (109DA3) BS
Theatre Literary Management 4 (109DA4) BS
Theory Non-Verbal Theatre 1 (109TEND1) BS (S109TND)
Theory Non-Verbal Theatre 2 (109TEND2) BS
Theory Non-Verbal Theatre 3 (109TEND3) BS
Theory Non-Verbal Theatre 4 (109TEND4) BS