Print study plan

Study plan Conducting (Mg) from 2022/23

Study type: Continuing Master's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | simplified
Code Course Name 1st year 2nd year ECTS
WS SS WS SS
Povinné předměty hlavní
102DOOS* Opera Conducting, Opera Studio Practice
Z-5-24CS
ZK-6-28CS
Z-7-24CS
Z-7-28CS
25
102DIO* Orchestra Conducting
Z-5-12CS
ZK-6-14CS
Z-7-12CS
Z-7-14CS
25
102STOR* Opera Repertoire
Z-3-2ST
ZK-3-2ST
Z-5-2ST
Z-5-2ST
16
102SORE* Orchestral Repertoire Study
Z-3-2ST
ZK-3-2ST
Z-5-2ST
Z-5-2ST
16
Minimal number of credits 82
Required subjects
102SD* Conducting Seminar
Z-2-2ST
Z-2-2ST
Z-2-2ST
Z-2-2ST
8
Minimal number of credits 8
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* English for Students of Music and Dance
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
102PMP Preparation of Master´s Thesis
Z-2-12SS
2
102RDOH* Analysis and Dramaturgy of Opera, Short Scores
Z-1-1ST
ZK-1-1ST
2
102OKR* Oratorio and Cantata Repertoire
Z-2-1ST
Z-2-1ST
4
102TDOP* Opera Conducting Theory
Z-1-12PS
Z-1-14PS
Z-1-12PS
Z-1-14PS
4
102TDSO* Symphony Orchestra Conducting Theory
Z-1-12PS
Z-1-14PS
2
Minimal number of credits 20
Optional subjects
102DIVVM Conducting - management
0
102DIPM Dirigování - pedagogické minimum
0
102DIVVN Selected Topics in Conducting (Mg) - elective
0
100MODHAMU Modules for HAMU
0
702CJ Foreign language - elective
0
703PTRV Physical Education - elective
0
Minimal number of credits 0
Total number of set credits 110
Number of credits that have to be obtained from optional subjects 10
Total number of credits 120
④ Modules for HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

② Dirigování - pedagogické minimum [102DIPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

③ Selected Topics in Conducting (Mg) - elective [102DIVVN]

101ISH1,2-The condition of this course is a min.of 5 stud.regist.,otherwise the classes are canceled

① Foreign language - elective [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

⑤ Physical Education - elective [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

In addition you can enroll the following optional subjects:
List of faculty optional subjects
School Elective Courses

You can enroll the following courses during semester:
List of unscheduled subjects and modules

Subjects of profiling base

Subject Type During final examination the following will be evaluated
Orchestral Repertoire Study 10 (102SORE0) PS Graduate performance
Orchestral Repertoire Study 7 (102SORE7) PS Graduate performance
Orchestral Repertoire Study 8 (102SORE8) PS Graduate performance
Orchestral Repertoire Study 9 (102SORE9) PS Graduate performance
Opera Conducting, Opera Studio Practice 1 (102DOOS1) PS Graduate performance
Opera Conducting, Opera Studio Practice 2 (102DOOS2) PS Graduate performance
Opera Conducting, Opera Studio Practice 3 (102DOOS3) PS Graduate performance
Opera Conducting, Opera Studio Practice 4 (102DOOS4) PS Graduate performance
Orchestra Conducting 5 (102DIO5) PS Graduate performance
Orchestra Conducting 6 (102DIO6) PS Graduate performance
Orchestra Conducting 7 (102DIO7) PS Graduate performance
Orchestra Conducting 8 (102DIO8) PS Graduate performance
Opera Repertoire 7 (102STOR7) PS Graduate performance
Opera Repertoire 8 (102STOR8) PS Graduate performance
Opera Repertoire 9 (102STOR9) PS Graduate performance
Opera Repertoire 10 (102STOR0) PS Graduate performance
Opera Conducting Theory 1 (102TDOP1) BS (S102TDMG)
Opera Conducting Theory 2 (102TDOP2) BS
Opera Conducting Theory 3 (102TDOP3) BS
Opera Conducting Theory 4 (102TDOP4) BS
Symphony Orchestra Conducting Theory 5 (102TDSO5) BS
Symphony Orchestra Conducting Theory 6 (102TDSO6) BS