Print study plan

Study plan Trombone (Mg)

Study programme: Art of Music
Study type: Continuing Master's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | simplified
Code Course Name 1st year 2nd year ECTS
WS SS WS SS
Povinné předměty hlavní
106POZ* Trombone Playing
Z-14-2T
ZK-14-2T
Z-17-2T
Z-17-2T
62
106SZ* Brass Instruments Seminar
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
8
100HO* Play in Orchestra
Z-2-BLOK
Z-2-BLOK
Z-2-BLOK
Z-2-BLOK
8
100KHN Chamber Performance (Mg) - required elective
Z-2-2/T
1 course
Z-2-2/T
1 course
Z-2-2/T
1 course
ZK-2-2/T
1 course
8
Minimal number of credits 86
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* English for Students of Music and Dance
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
106KP* Concert Experience
Z-1-
Z-1-
2
108PI Poetics of Interpretation Performance
Z-2-BLOK
Z-4-BLOK
Z-2-BLOK
Z-4-BLOK
12
Minimal number of credits 20
Compulsory optional subjects
702CJN Foreign language (Mg) - required elective
Z-1-2/T
1 course
ZK-2-2/T
1 course
3
Minimal number of credits 3
Optional subjects
106PO4N Selected Topics in Trombone (Mg) - elective
0
703PRV Movement and Relaxation Training - elective
0
703TV Physical Education - elective
0
Minimal number of credits 0
Total number of set credits 109
Number of credits that have to be obtained from optional subjects 11
Total number of credits 120
Selected Topics in Trombone (Mg) - elective [106PO4N]

101ISH1,2-The condition of this course is a min.of 5 stud.regist.,otherwise the classes are canceled

Foreign language (Mg) - required elective [702CJN]

Splnění této skupiny předmětů se týká pouze studentů zapsaných ke studiu před rokem 2019/2020

Physical Education - elective [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

In addition you can enroll the following optional subjects:
List of faculty optional subjects
School Elective Courses

You can enroll the following courses during semester:
List of unscheduled subjects and modules