Komorní hra - historicky poučená interperetace 7

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
100KHH7 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Václav BERNÁŠEK, Štěpán KOUTNÍK, František MALÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav BERNÁŠEK, Leoš ČEPICKÝ, Pablo Alejandro KORNFELD, Štěpán KOUTNÍK, František MALÝ, Daniel MIKOLÁŠEK, Jiří NOVOTNÝ, Vladimír REJLEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Využití poznatků o dřívějších interpretačních technikách a jejich uplatnění případně s použitím dobových hudebních nástrojů.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Předmět 100KHH7 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 100KHS7 (vztah je symetrický)

Předmět 100KHH7 nelze zapsat s předmětem 100KHS9 ve stejném semestru.

Předmět 100KHH7 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 100KHZ7 (vztah je symetrický)

Předmět 100KHH7 nelze zapsat s předmětem 100KHZ9 ve stejném semestru.

Obsah kurzu

Studování staré hudby (především barokní a klasické) na základě poznatků o tehdejších interpretačních technikách.

Doporučená nebo povinná literatura

Především barokní a klasická hudební literatura.

Hodnoticí metody a kritéria

Nastudování potřebného repertoáru a aktivní přístup k individuální výuce.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů