Komorní hra - historicky poučená interpretace 8

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
100KHH8 Z 2 2T česky letní

Garant předmětu

Václav BERNÁŠEK, Štěpán KOUTNÍK, František MALÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav BERNÁŠEK, Pablo Alejandro KORNFELD, Štěpán KOUTNÍK, František MALÝ, Daniel MIKOLÁŠEK, Giedre MRÁZKOVÁ, Jiří NOVOTNÝ, Vladimír REJLEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Využití poznatků o dřívějších interpretačních technikách a jejich uplatnění případně s použitím dobových hudebních nástrojů.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Studování staré hudby (především barokní a klasické) na základě poznatků o tehdejších interpretačních technikách.

Doporučená nebo povinná literatura

Především barokní a klasická hudební literatura.

Hodnoticí metody a kritéria

Nastudování potřebného repertoáru a aktivní přístup k individuální výuce.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů