Komorní hra - historicky poučená interpretace 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
100KHH8 Z 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Využití poznatků o dřívějších interpretačních technikách a jejich uplatnění případně s použitím dobových hudebních nástrojů.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Studování staré hudby (především barokní a klasické) na základě poznatků o tehdejších interpretačních technikách.

Doporučená nebo povinná literatura

Především barokní a klasická hudební literatura.

Hodnoticí metody a kritéria

Nastudování potřebného repertoáru a aktivní přístup k individuální výuce.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů