Komorní hra - historicky poučená interpretace 8

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
100KHH8 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Václav BERNÁŠEK, Štěpán KOUTNÍK, František MALÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav BERNÁŠEK, Pablo Alejandro KORNFELD, Štěpán KOUTNÍK, František MALÝ

Obsah

Studování staré hudby (především barokní a klasické) na základě poznatků o tehdejších interpretačních technikách.

Výsledky učení

Využití poznatků o dřívějších interpretačních technikách a jejich uplatnění případně s použitím dobových hudebních nástrojů.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Předmět 100KHH8 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 100KHS8 (vztah je symetrický)

Předmět 100KHH8 nelze zapsat s předmětem 100KHS0 ve stejném semestru.

Předmět 100KHH8 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 100KHZ8 (vztah je symetrický)

Předmět 100KHH8 nelze zapsat s předmětem 100KHZ0 ve stejném semestru.

Literatura

Především barokní a klasická hudební literatura.

Hodnoticí metody a kritéria

Nastudování potřebného repertoáru a aktivní přístup k individuální výuce.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů