Historické kompoziční studie 6

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101HKS6 Z 1 1T česky letní

Garant předmětu

Juraj FILAS

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan DUŠEK, Juraj FILAS, Slavomír HOŘÍNKA, Michal NEJTEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Prohloubit technicko kompoziční vybavení studenta v oboru historických technik a stylů jako nutné výbavy skladatele a samozřejmé součásti vzdělání v oboru skladby.

Forma studia

cvičení 1 hodina týdně

Předpoklady a další požadavky

Praktické zkušenosti s kompozicí historických forem, stylová orientace v historických slozích.

Obsah kurzu

a) praktické zvládnutí technik a forem vokálního kontrapunktu do stupně moteto ? madrigal

b) praktické zvládnutí technik a forem instrumentálního kontrapunktu a forem barokní hudby (fuga, svita, aria, preludium)

c) praktické zvládnutí technik a forem klasicismu (např. menuet, sonáta)

d) studie jiných stylových okruhů (např. romantismus, středověké formy a techniky)

Doporučená nebo povinná literatura

Fux, Johann Joseph: Die Lehre vom Kontrapunkt (Gradus ad Parnassum, 2. kniha, 1.-3. cvičení). Hermann Molck Verlag, Celle 1938.

Janeček, Karel: Skladatelská práce v oblasti klasické harmonie. Academia, Praha 1973.

Jeppesen, Knud: Kontrapunkt. Breitkopf u. Härtel, Leipzig 1956.

Hůla, Zdeněk: Nauka o kontrapunktu I. Vokální polyfonie. SNKLHU, Praha 1958, II. Instrumentální polyfonie. SHV Praha 1965.

Hodnoticí metody a kritéria

Posuzuje se stylová čistota a technicko kompoziční úroveň vypracovaných studií, dále soustavnost práce.

Webová stránka předmětu

http://katedraskladby.hamu.cz/

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů