Didaktika/Vyučovatelská praxe dechových nástrojů 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106DVP1 zápočet 1 6 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 6 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jiří NOVOTNÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Bojana KLJUNIČ, Jiří NOVOTNÝ

Obsah

Cíl výuky:

Cílem výuky předmětu je zvládnutí metodických, pedagogických a didaktických zásad a postupů, které jsou nezbytné pro kvalitní výuku na základním, středním i terciálním stupni vzdělávání.

Na přednáškách a seminářích je zvolena interaktivní metoda výuky, při níž si pedagog opakovaně ověřuje znalosti v hlavní disciplíně (didaktika) i v dalších příbuzných disciplínách (pedagogika, metodika hry na nástroj, vyučovatelská praxe). Specifické nástrojové, stylové a výrazové problémy jsou řešeny v rámci předmětů Hra na fagot/ flétnu/ hoboj/ klarinet/ lesní roh/ pozoun/ trubka/ tuba.

Vyučovatelská praxe probíhá na ZUŠ Stodůlky, na Konzervatoři v Praze nebo na Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy. Studenti mohou výkon praxe rozložit do dvou semestrů. Celkový rozsah pedagogické praxe je 8 vyučovacích hodin.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Student zvládá výukovou problematiku na základních, středních i vysokých školách a má dostatečné vědomosti pro řešení metodických a didaktických požadavků.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

HLAVÁČ, Jiří. Metodika hry na klarinet. Praha: NAMU, 2014. ISBN 978-80-7331-305-0.

OPATŘIL, Stanislav. Pedagogika pro učitelství prvního stupně základní školy. Praha: SPN, 1985.

Doporučená literatura:

OPATŘILOVÁ, Marie. Sebevýchova vysokoškolských studentů. Olomouc: Univerzita J. E. Purkyně, 1984.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě ústního pohovoru, při kterém student prokáže zvládnutí stanovené látky zimního semestru, výuky a její analýzy.

Další požadavky na studenta: minimální docházka 75 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů