Didaktika/Vyučovatelská praxe dechových nástrojů 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106DVP2 zkouška 1 7 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 7 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jiří NOVOTNÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Bojana KLJUNIČ, Jiří NOVOTNÝ

Obsah

Cílem výuky předmětu je zvládnutí metodických, pedagogických a didaktických zásad a postupů, které jsou nezbytné pro kvalitní výuku na základním, středním i terciálním stupni vzdělávání.

V přednáškách a seminářích je zvolena interaktivní metoda výuky, při níž si pedagog opakovaně ověřuje znalosti v hlavní disciplíně (didaktika) i v dalších příbuzných disciplínách (pedagogika, metodika hry na nástroj, vyučovatelská praxe). Specifické nástrojové, stylové a výrazové problémy jsou řešeny v rámci předmětů Hra na fagot/ flétnu/ hoboj/ klarinet/ lesní roh/ pozoun/ trubka/ tuba.

Vyučovatelská praxe probíhá na ZUŠ Stodůlky, na Konzervatoři v Praze nebo na Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy. Studenti mohou výkon praxe rozložit do dvou semestrů. Celkový rozsah pedagogické praxe je 8 vyučovacích hodin.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Student zvládá výukovou problematiku na základních, středních i vysokých školách a má dostatečné vědomosti pro řešení metodických a didaktických požadavků.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

HLAVÁČ, Jiří. Metodika hry na klarinet. Praha: NAMU, 2014. ISBN 978-80-7331-305-0.

OPATŘIL, Stanislav. Pedagogika pro učitelství prvního stupně základní školy. Praha: SPN, 1985.

Doporučená literatura:

OPATŘILOVÁ, Marie. Sebevýchova vysokoškolských studentů. Olomouc: Univerzita J. E. Purkyně, 1984.

Hodnoticí metody a kritéria

Atestace je udělena na základě ústního pohovoru, při kterém student prokáže zvládnutí stanovené látky letního semestru, výuky a její analýzy. Absolvování pedagogické praxe student prokáže předložením potvrzení z příslušné školy, které bude podepsané vyučujícím, u kterého byla praxe vykonána, a vedením příslušné školy. Formuláře dokládající praxi studenti obdrží emailem od vyučujícího.

Další požadavky na studenta: minimální docházka 75 %.

Státní závěrečná zkouška má ústní podobu a sumarizuje soubor tematických okruhů, které jsou souhrnem učiva celého akademického roku. Požadavkem je přitom orientace v problematice výuky, její analýzy, reflexe a efektivity výukového procesu.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů