Didaktika/Vyučovatelská praxe dechových nástrojů 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106DVP2 ZK 1 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student zvládá výukovou problematiku na základních, středních i vysokých školách a má dostatečné vědomosti pro řešení metodických a didaktických požadavků.

Forma studia

přednáška, seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cílem výuky předmětu je zvládnutí metodických, pedagogických a didaktických zásad a postupů, které jsou nezbytné pro kvalitní výuku na základním, středním i terciálním stupni vzdělávání.

V přednáškách a seminářích je zvolena interaktivní metoda výuky, při níž si pedagog opakovaně ověřuje znalosti v hlavní disciplíně (didaktika) i v dalších příbuzných disciplínách (pedagogika, metodika hry na nástroj, vyučovatelská praxe). Specifické nástrojové, stylové a výrazové problémy jsou řešeny v rámci předmětů Hra na fagot/ flétnu/ hoboj/ klarinet/ lesní roh/ pozoun/ trubka/ tuba.

Vyučovatelská praxe probíhá na ZUŠ Stodůlky, na Konzervatoři v Praze nebo na Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy. Studenti mohou výkon praxe rozložit do dvou semestrů. Celkový rozsah pedagogické praxe je 8 vyučovacích hodin.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

HLAVÁČ, Jiří. Metodika hry na klarinet. Praha: NAMU, 2014. ISBN 978-80-7331-305-0.

OPATŘIL, Stanislav. Pedagogika pro učitelství prvního stupně základní školy. Praha: SPN, 1985.

Doporučená literatura:

OPATŘILOVÁ, Marie. Sebevýchova vysokoškolských studentů. Olomouc: Univerzita J. E. Purkyně, 1984.

Hodnoticí metody a kritéria

Atestace je udělena na základě ústního pohovoru, při kterém student prokáže zvládnutí stanovené látky letního semestru, výuky a její analýzy. Absolvování pedagogické praxe student prokáže předložením potvrzení z příslušné školy, které bude podepsané vyučujícím, u kterého byla praxe vykonána, a vedením příslušné školy. Formuláře dokládající praxi studenti obdrží emailem od vyučujícího.

Další požadavky na studenta: minimální docházka 75 %.

Státní závěrečná zkouška má ústní podobu a sumarizuje soubor tematických okruhů, které jsou souhrnem učiva celého akademického roku. Požadavkem je přitom orientace v problematice výuky, její analýzy, reflexe a efektivity výukového procesu.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů