Výběrová přednáška z dějin tance D 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107VD2 ZK 3 2T česky letní

Garant předmětu

Dorota GREMLICOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Dorota GREMLICOVÁ, Helena KAZÁROVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je dále rozvíjet a prohlubovat historické znalosti vývoje taneční kultury z bakalářského studia ve směru detailního poznání dílčích témat.

Forma studia

výklad, diskuse, analýza textů

Předpoklady a další požadavky

Předmět předpokládá absolvování historických přednášek bakalářského stupně oboru Taneční věda a základů taneční vědy. Je nutné absolvovat Výběrovou přednášku z dějin tance D 1.

Obsah kurzu

Konkrétní náplň předmětu vyplývá ze zaměření přednášky vypsané pro daný školní rok. Jedná se o přednášky Tanec v náboženství a filosofii, Vývoj grafického záznamu tance, Dějiny taneční hudby, Vývoj jevištního tance 17. a 18. století. Podrobný sylabus viz tam. Přednáška Tanec v náboženství a filosofii je koncipována jako výklad historického vývoje vztahu tance a náboženství od dob prehistorických, přes jednotlivé významné starověké náboženské systémy k dnes existujícím náboženstvím. Zvláštní pozornost je věnována místu tance v křesťnském náboženství a jeho proměnám. Diskutováno je jak místo tance v rámci náboženského ritu, tak vztah daného náboženství k tanci, vyjádřený v teoretickém diskurzu.

Doporučená nebo povinná literatura

Manor, Giora: The Bible as Dance. Dance Magazine, 1978, December, s. 55-86.

Oesterley, W. E. O.: The Sacred Dance, Cambridge 1923.

Sachs, Curt: World History of the Dance, New York 1937.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělena na základě:

aktivity na přednáškách

četby zadané literatury

ústní zkoušky

Během semestru se vyžaduje četba zadané literatury, aktivní účast na přednáškách, samostatné studium. Zkouška ústní, tvoří přibližně 90% v celkovém hodnocení.

Podmínky úspěšného ukončení předmětu:

aktivní účast na přednáškách

četba povinné literatury

složení ústní zkoušky

Poznámka

Téma přednášky: Dějiny taneční hudby 2

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů