Výběrová přednáška z dějin tance D 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107VD2 zkouška 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Dorota GREMLICOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Dorota GREMLICOVÁ, Helena KAZÁROVÁ

Obsah

Konkrétní náplň předmětu vyplývá ze zaměření přednášky vypsané pro daný školní rok. Jedná se o přednášky Tanec v náboženství a filosofii, Vývoj grafického záznamu tance, Dějiny taneční hudby, Vývoj jevištního tance 17. a 18. století. Podrobný sylabus viz tam. Přednáška Tanec v náboženství a filosofii je koncipována jako výklad historického vývoje vztahu tance a náboženství od dob prehistorických, přes jednotlivé významné starověké náboženské systémy k dnes existujícím náboženstvím. Zvláštní pozornost je věnována místu tance v křesťnském náboženství a jeho proměnám. Diskutováno je jak místo tance v rámci náboženského ritu, tak vztah daného náboženství k tanci, vyjádřený v teoretickém diskurzu.

Výsledky učení

Cílem předmětu je dále rozvíjet a prohlubovat historické znalosti vývoje taneční kultury z bakalářského studia ve směru detailního poznání dílčích témat.

Předpoklady a další požadavky

Předmět předpokládá absolvování historických přednášek bakalářského stupně oboru Taneční věda a základů taneční vědy. Je nutné absolvovat Výběrovou přednášku z dějin tance D 1.

Literatura

Manor, Giora: The Bible as Dance. Dance Magazine, 1978, December, s. 55-86.

Oesterley, W. E. O.: The Sacred Dance, Cambridge 1923.

Sachs, Curt: World History of the Dance, New York 1937.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělena na základě:

aktivity na přednáškách

četby zadané literatury

ústní zkoušky

Během semestru se vyžaduje četba zadané literatury, aktivní účast na přednáškách, samostatné studium. Zkouška ústní, tvoří přibližně 90% v celkovém hodnocení.

Podmínky úspěšného ukončení předmětu:

aktivní účast na přednáškách

četba povinné literatury

složení ústní zkoušky

Poznámka

Téma přednášky: Dějiny taneční hudby 2

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů