Producentský seminář 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206PSM1 zápočet 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

David MÍREK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

David MÍREK

Obsah

Výuka probíhá metodou získávání znalostí a zkušeností skrze osobní setkání s konkrétními osobnostmi, které mohou posluchačům posloužit jako vzory a inspirovat je v jejich vlastní budoucí práci. Předpokladem je aktivní participace studenta.

Každý semestrální blok seminářů je věnován jednomu tématu. K tomuto tématu jsou zvány celkem 4 producentské osobnosti, které jsou hosty tohoto semináře. Součástí jsou kromě výkladu hosta také ukázky jeho práce, archivní materiály, video a audio záznamy, fotografie apod. Důraz je kladen na široké spektrum umělecké práce a prezentaci různorodých přístupů, jak lze tvořit v uměleckém provozu. Semináře jsou doplněné prezentacemi studentů na předem zadaná témata k danému tématickému bloku.

Cíle studia:

  1. Seznámit studenty s nejvýraznějšími současnými českými producentskými osobnostmi a osobnostmi kulturního managementu, které dokázaly výrazně ovlivnit vývoj a chápání managementu kulturních projektů v českém měřítku.
  2. Představit vybrané současné zahraniční osobnosti kulturního managementu.
  3. Rozšířit povědomí o nezastupitelné úloze osobností producentů pro vznik a existenci uměleckých projektů.

Výsledky učení

  1. Student získá potřebné znalosti z oblasti aktuálních tendencí v českém a světovém divadle, performing arts a kultuře obecně;
  2. student získá dovednost analyzovat prostředí živého umění v Česku i v zahraničí a aplikovat znalosti do své producentské praxe;
  3. student je v rámci tohoto předmětu připravován na výkon práce producenta (příp. ředitele umělecké organizace nebo festivalu), tj. osoby zodpovědné za koncepční přípravu obsahové náplně a programové skladby akce, spoluzodpovědné za sestavení uměleckého týmu, obsazení a umělecký výsledek projektu.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Literatura

Cihlář, O., Jordan H.: Orbis cirkus, NAMU, Praha 2014

Cikánek, M., Žáková, E., Lehečková, E., Jaurová, Z., Bednář, P.: Kreativní průmysly - příležitost pro novou ekonomiku II, Institut umění - Divadelní ústav, Praha, 2013

Dvořák, J., Kreativní management pro divadla, aneb, O divadle jinak: Kapitoly k tématu realizace divadla. Praha: Pražská scéna, 2004

Chládková, B. Divadelní systémy v Evropě. Praha: Divadelní ústav, 2001

Ljubková M. a kol.: Šťastná generace. Režiséři z alterny., Pražská scéna, 2014

Nekolný B.: Studiové divadlo a jeho české cesty. Praha: Scéna, 1991

Smolíková M. ed., Management umění. Praha: ProCulture, 2008

Šesták J.: Divadlo - kultura - podmínky (Osobní zkušenost), Edice disk, KANT, 2012

Václavová, D., Žižka, T.: Site Specific, Pražská scéna, Praha 2008

a další dle zaměření konkrétní osobnosti - hosta.

Hodnoticí metody a kritéria

Je vyžadována povinná účast na 75 % seminářů, aktivní účast v diskusích a jedna zhruba 20minutová prezentace před ostatními studenty na předem zadané téma. Studium je v zimním semestru zakončeno zápočtem.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost R308
Kancelář tajemnice katedry

(Karlova 26, Praha 1)
MÍREK D.
15:00–16:30
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 15:00–16:30 David MÍREK Kancelář tajemnice katedry
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů