Smluvní praktikum 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206SMR2 zkouška 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vojtěch CHLOUPEK, Viktor KOŠUT

Obsah

Osnova předmětu:

 1. Koupě I. (vymezení a zakotvení smlouvy, struktura, podstatné znaky koupě, vedlejší ujednání, doložky, využití v praxi, příklady).
 2. Koupě II. (rozbor a diskuse nad konkrétním případem vzorového textu kupní smlouvy).
 3. Spolupořádání, spolupráce, koprodukce (podstatné znaky, rozlišující kritéria, vymezení, příklady z praxe).
 4. Hostování, zájezd (podstatné znaky a vymezení, typické a určující prvky smlouvy, příklady z praxe).
 5. Sponzoring, smlouva o reklamě (podstatné znaky a vymezení, rozlišující prvky proti darování, příklady z praxe).
 6. Darování (podstatné znaky a vymezení, rozlišující prvky proti sponzoringu, příklady z praxe).
 7. Grantová smlouva I. (podstatné znaky a vymezení, rozlišující prvky proti darování, rozbor smlouvy z praxe).
 8. Grantová smlouva II. (rozbor a diskuse nad konkrétním případem vzorového textu kupní smlouvy).
 9. Půjčka, výpůjčka, zápůjčka, úvěr (podstatné znaky a vymezení, rozlišující kritéria, příklady z praxe).
 10. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů (vymezení osobnostních práv, zakotvení smlouvy, příklady z praxe, osobní údaje).
 11. Přehled veškerých typů smluvních vztahů v rámci provozování divadelní činnosti.
 12. Závěrečné shrnutí.

Výsledky učení

Cíle předmětu:

 1. Student bude mít všeobecný přehled o nejčastěji používaných typových nebo vzorových smlouvách v oblasti managementu umění a kultury z hlediska současné právní úpravy.
 2. Student bude mít praktické poznatky tvorby a analýzy obsahu jednotlivých smluvních typů.
 3. Student bude schopen funkčně využít běžně používané smlouvy a jiné právní instrumenty za účelem zvýšení právní jistoty ve vztazích mezi umělci, producenty a dalšími osobami v oblasti managementu umění a kultury.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Povinná literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Splnění předmětu je podmíněno docházkou, prezentací a zkouškou formou písemného testu (test sestávající z 15 - 30 otázek, kombinace zaškrtávání správných možností s vyplňováním prázdných polí).

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů