Seminář režie - práce s hercem 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302RPH1 ZK 2 3T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem semináře pro studenta režie je osvojit si základní pravidla práce s hercem a kamerou. Pro studenty herectví je cílem seznámit se specifikou filmového herectví.

Forma studia

semináře

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Obsahem semináře je příprava na natáčení tří krátkých filmů, které jsou zadány na začátku semestru. Student vypracuje scénáře jednotlivých filmů buď sám, nebo ve spolupráci se studentem scénáristiky. Samotný seminář probíhá jako herecká zkouška – student nejprve zkouší daný text s různými studenty herectví, na základě této zkoušky vybere definitivní obsazení a natočí celou scénu v náznakové dekoraci. Poté natočí film v reálném prostředí, sestříhá a následně je film analyzován za přítomnosti všech účastníků semináře.

Doporučená nebo povinná literatura

Tarkovskij A. : Deníky 1971 - 1986, Větrné mlýny

Fellini F. : Dělat film, Praha, Panorama 1986

Buňuel Luis : Do posledního dechu, Bookman, Praha 2004, ISBN 80-903455-0-6

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě zkoušky ze všech informací probíraných v průběhu výuky.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů