Seminář režie - práce s hercem 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302RPH2 ZK 2 3T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledkem práce během jednoho semestru by měla být precizně připravená a nazkoušená scénka v náznakové dekoraci a s provizorními rekvizitami, v ideálním případě i pracovně zaznamenaná na video.

Forma studia

semináře

Předpoklady a další požadavky

Seminář filmové režie II je určen pro studenty režie 3. ročníku FAMU a zároveň pro studenty herectví 3. ročníku DAMU.

Obsah kurzu

Smyslem je praktická příprava na spolupráci režiséra s několika herci, kdy režisér vybere a upraví konkrétní krátký text v rozsahu 3-5 stran, obsadí do rolí herecké představitele a naučí se s nimi komunikovat. Nejen jim osvětlit základní situaci a pozadí celého příběhu, ale též charaktery postav, jejich motivace a vzájemné vztahy. Během práce se postupně zdokonalí v dovednosti, jak jim zadávat konkrétní úkoly, jak rozvrhnout celek misanscény, jak se při samotném režírování soustředit na detail. Zároveň bude muset nastínit představu technického scénáře, navrhnout velikosti jednotlivých záběrů, jejich délku, sladit celkové tempo herecké akce s pohybem kamery. Vzhledem k absenci kameramana musí též přemýšlet i nad technickými aspekty snímání - použití různých rakurzů, zrychleného či zpomaleného pohybu, pravidlem osy.

Účelem tohoto praktického semináře - setkání režisérů a herců za přítomnosti pedagoga, který jim radí a usměrňuje je - je příprava na skutečné natáčení a trénink základních komunikačních dovedností, zbavení se ostychu z mnohdy zkušenějších spolupracovníků.

Doporučená nebo povinná literatura

Fellini F. : Dělat film, Praha, Panorama 1986

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínka zápočtu :

80% účast

Připravená a nazkoušená scénka v náznakové dekoraci a s provizorními rekvizitami, v ideálním případě i pracovně zaznamenaná na video.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů