Základy organizace materiálu ve střižně

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303MZOM Z 1 7SS česky letní

Garant předmětu

Alice RŮŽIČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jakub Podmanický, Alice RŮŽIČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Vysvětlit základy práce a standardní postupy při samostatném střihu v Adobe Premiere Pro a Avid Media Composer.

Forma studia

Modulová výuka KDT

Přednášející/Lecturer: Jakub Podmanický (kubo.podmanicky@gmail.com, garantuje Alice Růžičková)

Termíny a místo konání/Date and time: čtvrtek a pátek 21-22. 4. 2022, 10-16h, střižny KDT 212 a 213

Podmínky atestace/Assignement: zá/1 – 100% účast + aktivita na semináři

Kapacita/Capacity: 12

Volitelný pro/Optional for: jen pro KDT FAMU – doporučeno především 1. ročníku

Jazyk výuky/Language of teaching: česky

Předpoklady a další požadavky

Základy práce s PC nebo Mac.

Každý student si přinese materiál ze cvičení zadaného v rámci předmětu „Základy střihu“ (Ondřej Vavřečka, Michal Böhm) v aktuální podobě střihu.

Je vhodné přinést si vlastní počítač s nainstalovaným softwarem Premiere Pro nebo Media Composer, na kterém bude student cvičení realizovat.

Obsah kurzu

Specifika Adobe Premiere Pro a Avid Media Composer

-Založení projektu, nastavení, uživatelské rozhraní

-Vstupní data, vhodné formáty a kodeky pro střih, offline/online

-Organizace materiálu v projektu, biny, sekvence, subsekvence

-Timeline, klávesové zkratky a tools panel

Základní pracovní postup

-Import a synchronizace materiálu: Pluraleyes, autosync, merged clips, subclips

-Prohlížení materiálu a výběrka: markery, poznámky, vkládání do sekvence

-Hrubý střih: úprava klipů, práce v Timeline, střihové verze

-Čistý střih: Trim mode, úprava zvuku, základní efekty, titulky

-Export: formáty a kodeky, bitrate (+ preview files, same as source, QT reference…)

-Obrazové a zvukové soupisky pro další postprodukci (EDL, XML, OMF, AAF), konsolidace projektu

Doporučená nebo povinná literatura

není

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast a aktivní zapojení se na semináři

Poznámka

prezenčně

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
21.04.2022 10:00–16:00 Jakub Podmanický Střižna avid KDT 212
Lažanský palác
pro studenty 1.r KDT paralelka 1
22.04.2022 10:00–16:00 Jakub Podmanický Střižna avid KDT 212
Lažanský palác
pro studenty 1.r KDT paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů