Historické fotografické techniky 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307DHFT2 ZK 3 27 hodiny DÍLEN za celý semestr (45 minut), 55 až 70 hodin domácí příprava anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Náplní předmětu Historické fotografické techniky 3 je zhotovení kontaktní kopie a její finální úprava. Rozměr zhotoveného uhlotisku bude 30 x 40 cm včetně technologických okrajů.

Forma studia

27 hod dílen v laboratořích v Berouně

Osnova postupu prací:

1/ Historické a technické kontexty vzniku a možností této technologie, její specifika a modifikace.

2/ příprava pigmentového papíru, výběr a testování vhodného papíru i z hlediska odolnosti v mokrém stavu, nepříliš klížený, střední gramáže

3/ polev pigmentové vrstvy – 12% roztok želatiny s práškovým pigmentem, polev mezi hladítky

4/ senzibilace lázní dichromanu draselného či amonného, vliv koncentrace na výslednou strmost materiálu

5/ expozice denním světlem nebo jiným zdrojem UV záření

6/přenos vytvrzené pigmentové vrstvy na pomocný přenosný materiál, možnosti penetrace

7/ vyvolání ve vlažné vodě vymytí nevytvrzené vrstvy želatiny s pigmentem

8/ druhý transfer výběr vhodné podložky a případné penetrace

9/ možnosti jednotransférového přenosu vyvolání se provádí na finální podložce

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Uhlotisk

Historické fotografické techniky se staly v posledních letech středem zájmu i v oblasti ušlechtilých tisků. Naším cílem bude zhotovené kontaktní kopie na záznamový materiál tzv. pigmentový papír – želatina s roztroušeným pigmentovým barvivem. Fotografie bude pořízena na fotoaparát Chamonix 14 klasické konstrukce s rozměrem negativu 11x14 inch.

Doporučená nebo povinná literatura

Anne Cartier-Bresson, Le vocabulaire technique de la photographie (Français) Relié – 6 septembre 2007, ISBN-10: 2862344001

James, Christopher. The Book of Alternative Photographic Processes. Third edition. Boston, MA: Cengage Learning, 2016. (ISBN-10: 1285089316

Gascoigne, Bamber. How to Identify Prints: A Complete Guide to Manual and Mechanical Processes from Woodcut to Inkjet. 2nd ed. New York, N.Y: Thames & Hudson, 2004. ISBN-10: 0500284806

James, Christopher. The Book of Alternative Photographic Processes. Third edition. Boston, MA: Cengage Learning, 2016. (ISBN-10: 1285089316

Antonini, Marco. Experimental Photography: A Handbook of Techniques. New York, NY: Thames & Hudson, 2015. ISBN-10: 0500544379

Scheufler, Mikš, Růžek, Spevák, Stýblo, Jiráček, Opočenský. Technické základy fotografie 2002

Hodnoticí metody a kritéria

Zvládnutí příslušné historické fotografické techniky a výsledek prací

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů