Dílna Milana Knížáka: Intermediální tvorba 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307DMK1 ZK 3 13 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 65 až 80 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Dílna je určena pro posluchače, kteří si chtějí rozšířit rejstřík vyjadřovacích médií a chtějí se zabývat se intermediální tvorbou. Důraz je kladen na přemýšlení v rámci výtvarných disciplín, na logiku volby materiálů a médií v souladu s autorovým záměrem.

Forma studia

Dílna

Předpoklady a další požadavky

Nejsou

Obsah kurzu

Pracuje se intenzivní formou krátkodobých úkolů – cvičení na zadaná témata. Posluchači získají zkušenost s kresbou, malbou, objektem, instalací, performance.

Doporučená nebo povinná literatura

bude specifikováno v průběhu dílny

Hodnoticí metody a kritéria

společná prezentace

Poznámka

http://www.milanknizak.com/

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů