Dílna Milana Knížáka: Intermediální tvorba 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307DMK2 ZK 3 13S anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Dílna je určena pro posluchače, kteří si chtějí rozšířit rejstřík vyjadřovacích médií a chtějí se zabývat se intermediální tvorbou. Důraz je kladen na přemýšlení v rámci výtvarných disciplín, na logiku volby materiálů a médií v souladu s autorovým záměrem.

Forma studia

Dílna

Předpoklady a další požadavky

Nejsou

Obsah kurzu

Pracuje se intenzivní formou krátkodobých úkolů – cvičení na zadaná témata. Posluchači získají zkušenost s kresbou, malbou, objektem, instalací, performance.

Doporučená nebo povinná literatura

bude specifikováno v průběhu dílny

Hodnoticí metody a kritéria

společná prezentace

Poznámka

http://www.milanknizak.com/

Termíny dílen, letní semestr 2016/2017

Terms of workshops, spring term 2016/2017

Čtvrtek // Thursday 23. 2. 2017, 14:00 - 15:35, Na Tržišti 12,

Čtvrtek // Thursday 9. 3. 2017, 14:00 - 15:35, Na Tržišti 12,

Čtvrtek // Thursday 23. 3. 2017, 14:00 - 15:35, Na Tržišti 12,

Čtvrtek // Thursday 6. 4. 2017, 14:00 - 15:35, Na Tržišti 12,

Čtvrtek// Thursday 20. 4. 2017, 14:00 - 15:35, Na Tržišti 12,

Čtvrtek // Thursday 4. 5. 2017, 14:00 - 15:35, Na Tržišti 12,

Čtvrtek// Thursday 18. 5. 2017, 14:00 - 15:35, Na Tržišti 12,

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů