Dílna Milana Knížáka: Intermediální tvorba 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307DMK2 ZK 3 13 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 65 až 80 hodin domácí příprava anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Dílna je určena pro posluchače, kteří si chtějí rozšířit rejstřík vyjadřovacích médií a chtějí se zabývat se intermediální tvorbou. Důraz je kladen na přemýšlení v rámci výtvarných disciplín, na logiku volby materiálů a médií v souladu s autorovým záměrem.

Forma studia

Dílna

Předpoklady a další požadavky

Nejsou

Obsah kurzu

Pracuje se intenzivní formou krátkodobých úkolů – cvičení na zadaná témata. Posluchači získají zkušenost s kresbou, malbou, objektem, instalací, performance.

Doporučená nebo povinná literatura

bude specifikováno v průběhu dílny

Hodnoticí metody a kritéria

společná prezentace

Poznámka

http://www.milanknizak.com/

Termíny dílen, letní semestr 2016/2017

Terms of workshops, spring term 2016/2017

Čtvrtek // Thursday 23. 2. 2017, 14:00 - 15:35, Na Tržišti 12,

Čtvrtek // Thursday 9. 3. 2017, 14:00 - 15:35, Na Tržišti 12,

Čtvrtek // Thursday 23. 3. 2017, 14:00 - 15:35, Na Tržišti 12,

Čtvrtek // Thursday 6. 4. 2017, 14:00 - 15:35, Na Tržišti 12,

Čtvrtek// Thursday 20. 4. 2017, 14:00 - 15:35, Na Tržišti 12,

Čtvrtek // Thursday 4. 5. 2017, 14:00 - 15:35, Na Tržišti 12,

Čtvrtek// Thursday 18. 5. 2017, 14:00 - 15:35, Na Tržišti 12,

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů