Knihvazba II

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307MKL zápočet 1 10 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 18 až 23 hodin domácí příprava anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Modul má sloužit k sjednocení znalostí studentů v oblasti knihvazby a rozmanitosti a variací v knižních vazbách. Studenti si během modulu osvojí znalosti a získají zkušenosti potřebné k vytvoření vlastních vázaných publikací. Modul přímo navazuje na modul Knihvazba I jež je jeho prerekvizitou. Modul Knihvazba II se bude zaměřovat výhradně na komplikovanější lepené vazby a jejich realizaci. Nutné jsou již připravené materiály k specifickým vazbám – podrobnosti k přípravě materiálů budou specifikovány zapsaným studentům s dostatečným předstihem (alespoň 1 týden).

Harmonogram CZ:

11:00 setkání v Lažanském paláci, U112

11:00 – 12:00 Představená typů vazeb a jejich specifika

13:00 – 15:00 Příprava materiálů k jednotlivým typům vazeb

15:00 – 20:00 Šité vazby V4 / V5, Švýcarská vazba a jiné

Výsledky učení

-

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet za účast a aktivní přístup při zpracování ukázek.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů