Knihvazba I

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307MKVZ Z 1 10 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 18 až 23 hodin domácí příprava anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

-

Forma studia

modul

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Modul má sloužit k sjednocení znalostí studentů v oblasti knihvazby a rozmanitosti a variací v knižních vazbách. Studenti si během modulu osvojí znalosti a získají zkušenosti potřebné k vytvoření vlastních vázaných publikací. Postupovat budeme od základních vazeb typu V1, přes variace šitých japonských vazeb až po klasické knižní vazby V4 / V5. Postup bude demonstrován na skutečném šití daných vazeb a ukázkových prezentovaných vazbách. Zároveň bude řešeno dokončovací zpracování (ořez, lepení, lisování) a případné specifické úpravy.

Doporučená nebo povinná literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet za účast a aktivní přístup při zpracování ukázek.

Poznámka

Harmonogram CZ:

  1. březen, 11:00 setkání v Lažanském paláci, U2

11:00 – 12:00 Představená typů vazeb a jejich specifika

12:00 – 13:00 Příprava digitálních dat pro tisk daných typů vazeb

13:00 – 15:00 Příprava materiálů k jednotlivým typům vazeb

15:00 – 20:00 Vazba V1, japonská vazba a šité vazby V4 / V5

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů