Knihvazba I

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307MKVZ zápočet 1 10 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 18 až 23 hodin domácí příprava anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jan MAŠTERA, Martin STECKER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan MAŠTERA, Martin STECKER

Obsah

Sylabus CZ:

Modul má sloužit k sjednocení znalostí studentů v oblasti knihvazby a rozmanitosti a variací v knižních vazbách. Studenti si během modulu osvojí znalosti a získají zkušenosti potřebné k vytvoření vlastních vázaných publikací. Postupovat budeme od základních vazeb typu V1, přes variace šitých japonských vazeb až po klasické knižní vazby V4 / V5. Postup bude demonstrován na skutečném šití daných vazeb a ukázkových prezentovaných vazbách. Zároveň bude řešeno dokončovací zpracování (ořez, lepení, lisování) a případné specifické úpravy.

Sylabus EN:

Module is meant to convey and expand students knowledge in the area of bookbinding. In the process students will learn the knowledge and experience necessary to be able to create their own bookbindings. The module will start from the basis of V1 bookbinding throughout Japanese style bookbindings and will finish with classical sewn V4 / V5 bookbindings. Entire process will be demonstrated on real sewing of the specific binds. We will also look into finishing processes (trimming, gluing, and pressing) and optional specific alterations.

Harmonogram CZ:

Čtvrtek 27. dubna, 2023, Lažanský palác, 112

Čtvrtek 25. května, 2023, Lažanský palác, 112

Čtvrtek,11:00 setkání v Lažanském paláci, U2

11:00 – 12:00 Představená typů vazeb a jejich specifika

12:00 – 13:00 Příprava digitálních dat pro tisk daných typů vazeb

13:00 – 15:00 Příprava materiálů k jednotlivým typům vazeb

15:00 – 20:00 Vazba V1, japonská vazba a šité vazby V4 / V5

Harmonogram EN:

Thursday, 11:00 meeting in Lažanský palác, U2

11:00 – 12:00 Introduction to the types of the bookbinding

12:00 – 13:00 Preparation of the digital data specifically for the specific bind

13:00 – 15:00 Preparation of materials for the specific binds

15:00 – 20:00 V1 binding, Japanese binding and sewn bindings V4 / V5

Výsledky učení

-

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet za účast a aktivní přístup při zpracování ukázek.

Poznámka

Harmonogram CZ:

  1. březen, 11:00 setkání v Lažanském paláci, U2

11:00 – 12:00 Představená typů vazeb a jejich specifika

12:00 – 13:00 Příprava digitálních dat pro tisk daných typů vazeb

13:00 – 15:00 Příprava materiálů k jednotlivým typům vazeb

15:00 – 20:00 Vazba V1, japonská vazba a šité vazby V4 / V5

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
27.04.2023 11:00–20:00 Jan MAŠTERA Učebna KF 112
Lažanský palác
paralelka 1
25.05.2023 11:00–20:00 Jan MAŠTERA Učebna KF 112
Lažanský palác
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů